Rendi i ditës

Seancë plenare

E enjte, datë 30 janar 2020, ora 10:00


E enjte, datë 30 janar 2020, ora 10 00.pdf

Urdhër nr. 4, datë 24.1.2020 “Për mbledhjen e Kuvendit të Shqipërisë në seancë plenare, datë 30 janar 2020, ora 10 00”.pdf

Lista e diskutimeve datë 30 janar 2020.pdf

Procesverbal i permbledhur 30 janar 2020.pdf


Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Ne daten 30 janar, diten e enjte, gjate seances parlamentare, ne oren 11.00 mbahet nje mbledhje e Nenkomisionit për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas, per te diskutuar per  programin e  punes dhe kalendarin e mbledhjeve.