Rendi i ditës

Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë

E premte, datë 24.01.2020


Ora:10:30

Ne rend të dites:

 

Rendi i ditës :

 

-Vizitë në ambjentet e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në lidhje me vijueshmërinë e procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat dhe problematikat e hasura deri tani.