Rendi i ditës

Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E premte, 1 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Vizitë monitoruese pranë institutit të ekzekutimeve të vendimeve penale në Durrës.