Rendi i ditës

Nënkomisioni për qeverisjen vendore

E martë, 22 tetor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1) Miratimi i kalendarit të punimeve të nënkomisionit për periudhën 20 tetor – 15 nëntor 2019.

2) Njohja me kërkesat drejtuar organizatave ndërkombëtare në Shqipëri për bashkëpunim në projekte e konferenca të përbashkëta për fuqizimin strukturave të qeverisjes vendore në Shqipëri.