Rendi i ditës

Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë

Nënkomisioni për mbikqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë


Ora:09:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


Raportim mbi vijueshmërinë e procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, pas ndryshimeve të fundit në ligjin nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat””