Rendi i ditës

Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin

Rendi i dites


Ora:09.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 23 prill 2018

2.      Seancë dëgjimore informuese me Ministrin e Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko lidhur  me veprimtarinë e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës për vitin 2018


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

·        

vij= Vijon diskutimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, propozim i një grupi deputetësh (komision përgjegjës).

 


VKomisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:12:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


-Shqytimi (nen për nen dhe në tërësi)  i projektligjit “Për mbrojtjen civile”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 16 korrik 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:


- Shqyrtimi i projektligjit "Per disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin nr. 9975, date 28.07.2008 "Per taksat kombetare".

                                                                  

- Shqyrtimi i projektligjit “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare” (në anglisht, Albanian Investment Corporation), është iniciuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 16 korrik 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1. Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për mbrojtjen civile”

2.  Shqyrtimi i projektligjit “Për nismën ligjvënëse të shtetasve në Republikën e Shqipërisë”

3. Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 10.242 datë 25.02.2010 “Për Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”