Rendi i ditës

Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë

Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë


Ora:10:30

Ne rend të dites:


1.Konstituim i Komisionit .

2.Vijueshmëria e procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.