Seanca Plenare

E enjte, datë 30 qershor 2022, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 30 qershor 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve 30 qershor 2022.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare datës 30 qershor 2022.pdf (dokument)