Seanca Plenare

E hënë, datë 6 qershor 2022, ora 17:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 6 qershor 2022, ora 17 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve në seancën plenare të datës 6 qershor 2022, ora 17 00.pdf (dokument)