Seanca Plenare

E hënë, datë 30 maj 2022, ora 11:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 30 maj 2022, ora 11 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve në seancën plenare të datës 30 maj 2022, ora 11 00.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare datë 30 maj 2022.pdf (dokument)