Seanca Plenare

E enjte, datë 12 maj 2022, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 12 maj 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur dhe lista e diskutimeve të seancës plenare të datës 12 maj 2022, ora 10 00.pdf (dokument)