Seanca Plenare

E hënë, datë 9 maj 2022, ora 17:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 9 maj 2022, ora 17 00.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur dhe lista e diskutimeve të seancës plenare të datës 9 maj 2022, ora 17 00.pdf (dokument)