Programi i punës

KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE (për periudhën 6 - 24dhjetor 2021) Program pune për periudhën 06.12.2021 - 24.12.2021 Program pune për periudhën 15 nëntor - 3 dhjetor 2021 Program pune per periudhen 15 nentor-14 dhjetor 2021 Kalendar i punimeve të Komisionit për periudhën18 nëntor - 9 dhjetor 2021 Vendim i ndërmjetëm nr. 4, datë 23.11.2021 “Për caktimin e ekspertëve ligjorë” Kalendari për shqyrtimin e Projektligjit "Për buxhetin e vitit 2022" KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT (për periudhën 15 nëntor – 3 dhjetor 2021) PROGRAMI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT (për periudhën 15 nëntor - 24 dhjetor 2021) Program pune per periudhen 15 nentor - 3 dhjetor 2021 Periudha 15 nëntor - 24 dhjetor 2021 Program pune për periudhën 15.11.2021 - 3.12.2021 Vendim i ndërmjetëm nr. 3, datë 10.11.2021 “Për caktimin e ekspertëve ligjorë” Program pune për shqyrtimin e projektligjit "Për buxhetin e vitit 2022" Kalendari Buxhetit per vitin 2022 Vendim i ndërmjetëm nr. 2, datë 5.11.2021 “Për miratimi i Rregullores së Brendshme për funksionimin e komisionit hetimor “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Program pune per projektligjin "Per buxhetin e vitit 2022" Vendim i ndërmjetëm nr. 1, datë 2.11.2021 "Për zgjedhjen e Sekretarit të Komisionit Hetimor". Kalendari i punimeve të komisionit (për periudhën 25 tetor - 12 nëntor 2021) KALENDARI I KOMISIONIT PËR SHQYRTIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR BUXHETIN E VITIT 2022”