Programi i punës

Program pune për periudhën 7-25 shkurt 2022 Program pune për periudhën 7 - 25 shkurt 2022 Program pune per periudhen 7 - 25 shkurt 2022 Program pune për periudhën 07.02.2022 - 25.02.2022 Vendim i ndërmjetëm nr. 7, datë 7.2.2022 “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Vendim i ndërmjetëm nr. 8, datë 7.2.2022 “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Kalendar i punimeve të Komisionit për periudhën 1-22 shkurt 2022 KALENDARI NËNKOMISIONIT “PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NGA TRUPA E PEDAGOGËVE TË FAKULTETEVE TË DREJTËSISË DHE TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS” kalendari i punimeve _ KEF per periudhen 17 janar - 4 shkurt ( miratohet te henen ) Program pune per periudhen 17 janar - 4 shkurt 2022 Program pune per periudhen 17 janar-4shkurt 2022 Vendim i ndërmjetëm nr. 6, datë 19.1.2022 “Për miratimin e Planit të Hetimit” KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT (për periudhën 17 janar – 4 shkurt 2022) PROGRAMI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE (për periudhën 17 janar – 24 shkurt 2022) Periudha 17 janar - 25 shkurt 2022 Program pune për periudhën 17 janar - 4 shkurt 2022 Programi i punës për periudhën 17 janar - 4 shkurt 2022 Program pune për periudhën 17.01.2022 - 4.02.2022 Program pune per periudhen 6 - 24 dhjetor 2021 Vendim i ndërmjetëm nr. 5, datë 7.12.2021 “Për një ndryshim në vendimin e ndërmjetëm nr. 3, datë 10.11.2021 “Për caktimin e ekspertëve ligjorë””