Programi i punës

Program pune per periudhen 28 mars - 15 prill 2022 Program pune për periudhën 28 mars - 15 prill 2022 KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE(për periudhën 28 mars – 15 prill 2022) Program pune për periudhën 28 mars - 15 prill 2022 Raporti përfundimtar, datë 7.3.2022 “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE (për periudhën 7 - 25 mars 2022) PROGRAMI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE (për periudhën 7 mars – 15 prill 2022) Program pune per periudhen 7 - 25 mars 2022 Projektvendim për miratimin e raportit përfundimtarë të komisionit hetimor “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Program pune per periudhen 7 - 25 mars 2022 Program pune për periudhën 7-25 mars 2022 Program pune për periudhën 07.03.2022 - 25.03.2022 Program pune për periudhën 7-25 mars 2022 Vendim i ndërmjetëm nr. 12, datë 25.2.2022 “Për përfundimin e hetimit” Periudha 7 mars - 15 prill 2022 Program pune per periudhen 7 - 25 shkurt 2022 Vendim i ndërmjetëm nr. 11, datë 15.2.2022 “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Vendim i ndërmjetëm nr. 10, datë 10.2.2022 “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Vendim i ndërmjetëm nr. 9, datë 9.2.2022 “Për një ndryshim në vendimin e ndërmjetëm nr. 4, datë 23.11.2021 “Për caktimin e ekspertëve ligjorë”” kalendari i punimeve të komisionit te ligjeve (për periudhën 7 - 25 shkurt 2022)