Grupi Parlamentar "Demokrat"

Deputetët mund të formojnë grupe parlamentare sipas përkatësisë partiake ose orientimit politik. Formimi i grupit parlamentar i njoftohet Kuvendit në seancën më të parë. Çdo grup parlamentar, në mbledhjen e tij të parë, zgjedh kryesinë e tij. Aktualisht grupi parlamentar “Demokrat” ka në përbërje 11 deputetë dhe kryesohet nga deputeti Myslim Murrizi.