MILVA EKONOMI


Emër: MILVA
Atësia: VILSON
Mbiemër: EKONOMI
Datëlindje:
Vendlindja:
Email: Milva.Ekomoni@parlament.al
Jetëshkrimi: shiko më shumë...
Arsimi: