JORIDA TABAKU


Emër: JORIDA
Atësia: HASAN
Mbiemër: TABAKU
Datëlindje:
Vendlindja:
Email: Jorida.Tabaku@parlament.al
Jetëshkrimi: shiko më shumë...
Arsimi: