ISMET BEQIRAJ


Emër: ISMET
Atësia: SHYQYRI
Mbiemër: BEQIRAJ
Datëlindje:
Vendlindja:
Email: Ismet.Beqiraj@parlament.al
Jetëshkrimi: shiko më shumë...
Arsimi: