EGLANTINA GJERMENI


Emër: EGLANTINA
Atësia: MUHARREM
Mbiemër: GJERMENI
Datëlindje: 24.11.1968
Vendlindja: TIRANË
Email: eglantina.gjermeni@parlament.al
Jetëshkrimi: shiko më shumë...
Arsimi: