­

icon-5 Lajmet e fundit

Thirrje për aplikim për përfaqësim në KKIE

Bazuar në Ligjin nr. 15/2015 “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian”, pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë është ngritur dhe funksionon Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian (KKIE), si struktura më e lartë këshillimore kombëtare për integrimin evropian, i cili nxit dhe garanton bashkëpunimin gjithëpërfshirës ndërmjet forcave politike, institucioneve publikë dhe shoqërisë civile, si dhe siguron rritjen e transparencës në vendimmarrjen për çështjet e integrimit.

 

Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian drejtohet nga Kryetari i Komisionit Parlamentar të Integrimit dhe ka si zëvendëskryetar kryesuesin e delegacionit shqiptar në Komitetin Parlamentar për Stabilizim-Asociimin. Gjithashtu, KKIE ka në përbërje të tij si anëtarë me të drejtë vote, kryetarët dhe zv.kryetarët e komisioneve parlamentare, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe institucioneve kryesore kushtetuese, si dhe tre përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile për secilin nga kapitujt e legjislacionit të BE, të përfshira në çështje të integrimit europian.

 

Bazuar në Rregulloren e KKIE, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile përzgjidhen nga Kryetari dhe Zëvendëskryetari i Këshillit, ndërmjet organizatave që aplikojnë pranë Sekretariatit Teknik për të marrë pjesë në takime, për një periudhë 2 vjeçare. Në përzgjedhje përparësi do t’u jepet atyre organizatave që kanë vazhdimësi në veprimtarinë e tyre dhe ofrojnë ekspertizë në lidhje me çështjet e integrimit evropian. Përzgjedhja do të bëhet në bazë të ekspertizës së tyre me legjislacionin dhe politikat e Bashkimit Europian.

 

Të gjithë të interesuarit, për t’u bërë pjesë e këtij Këshilli, duhet të paraqesin një letër interesi,  që duhet të përmbajë:

 • Të dhënat e organizatës;
 • Fushat e ekspertizës;
 • Listën e raporteve/studimeve/ analizave/fushatave/projekteve të zhvilluara 3 vitet e fundit, të cilat lidhen me çështjet e integrimit evropian;
 • Kapitullin/kapitujt e acquis në të cilët mund të kontribuojnë;
 • Anëtarësinë në rrjete/koalicione kombëtare/rajonale/ndërkombëtare;
 • Platformën për kontributin që ofron në Këshillin Kombëtar të Integrimit Europian.

Letra e interesit e shoqëruar me dokumentacionin e regjistrimit të organizatës sipas legjislacionit shqiptar, duhet të dërgohet në adresën elektronike info.kkie@parlament.al, brenda datës 15 maj 2018.

N.B: Informacion i detajuar mbi Këshillin Kombëtar të Integrimit Europian mund të gjendet në faqen web të Kuvendit https://www.parlament.al/integrimi-europian-main/kuvendi-ne-procesin-e-integrimit-europian/keshilli-kombetar-i-integrimit-europian/

16 Prill 2018|

Thirrje për aplikim për përfaqësim në Këshillin Kombëtar të Integrimit Europian

Bazuar në Ligjin nr. 15/2015 “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian”, pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë është ngritur dhe funksionon Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian (KKIE), si struktura më e lartë këshillimore kombëtare për integrimin evropian, i cili nxit dhe garanton bashkëpunimin gjithëpërfshirës ndërmjet forcave politike, institucioneve publikë dhe shoqërisë civile, si dhe siguron rritjen e transparencës në vendimmarrjen për çështjet e integrimit.

 

Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian drejtohet nga Kryetari i Komisionit Parlamentar të Integrimit dhe ka si zëvendëskryetar kryesuesin e delegacionit shqiptar në Komitetin Parlamentar për Stabilizim-Asociimin. Gjithashtu, në përbërje të tij si të ftuar të përhershëm, krahas titullarëve të institucioneve kryesore kushtetuese, përfaqësues nga universiteti publik dhe biznesi ka edhe tre përfaqësues nga media, të angazhuar në çështje të integrimit europian.

 

Bazuar në parashikimet e Rregullores së KKIE, ftohen përfaqësuesit e medias, të angazhuar në raportimin e çështjeve të lidhura me integrimin europian, të aplikojnë pranë Sekretariatit Teknik për të marrë pjesë në takimet e KKIE si të ftuar të përhershëm, për një periudhë 2 vjeçare.

 

Të gjithë të interesuarit, për t’u bërë pjesë e këtij Këshilli, duhet të paraqesin një letër interesi,  në adresën elektronike info.kkie@parlament.al, brenda datës 15 maj 2018.

N.B: Informacion i detajuar mbi Këshillin Kombëtar të Integrimit Europian mund të gjendet në faqen web të Kuvendit https://www.parlament.al/integrimi-europian-main/kuvendi-ne-procesin-e-integrimit-europian/keshilli-kombetar-i-integrimit-europian/

16 Prill 2018|

Mblidhet Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore, diskutohen rekomandimet e OSBE-ODIHR

Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore zhvilloi mbledhjen e radhës ku diskutoi mbi gjetjet, problematikat dhe rekomandimet mbi fushatën zgjedhore të dala nga raportet e OSBE/ODIHR-it. Kjo mbledhje u organizua në formën e një tryeze teknike pune.

I ftuar në këtë tryezë ishte ambasadori i OSBE-së në Tiranë, z. Bernd Borchardt.

Në fjalën e tij, bashkëkryetari i Komisionit për Reformës Zgjedhore, z. Bledi Çuçi njohu të pranishmit në tryezë me vendimin e përbashkët të komisionit që puna të përqendrohet në 6 shtylla kryesore. “Së pari, për të adresuar rekomandimet e OSBE-ODHIR-it në tre zgjedhjet e fundit, 2013 dhe 2017 si zgjedhje të përgjithshme, dhe në 2015-n si zgjedhje vendore dhe për të adresuar problematika që vijnë nga këto zgjedhje, pikërisht të evidentuara nga partitë politike, nga aktorë të ndryshëm, që janë të përfshirë në procesin zgjedhor, shoqëria civile, institucione që merren me administrimin zgjedhor”,- tha z. Çuçi duke shtuar se: “6 shtyllat janë, së pari përdorimi i teknologjive të reja në procesin e votimit; së dyti adresimi për të bërë të mundur votimin e emigrantëve; së treti çështjet që kanë të bëjnë me shitblerjen e votës; së katërti çështje që kanë të bëjnë me fushatën dhe ato që ne i quajmë rekomandimet kryesore të OSBE ODHIR-it dhe këtu kemi ndarë disa nënçështje, siç janë fushata dhe media, financimi politik, burimet e shtetit; së pesti çështje që kanë të bëjnë me regjistrin e votuesve dhe regjistrin civil; së gjashti administratë duke e pare në këndvështrimin e përdorimit apo mospërdorimit të administratës në procesin zgjedhor”.

Bashkëkryetari i Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, z. Oerd Bylykbashi, përfaqësues i opozitës parlamentare, falënderoi në hyrje të fjalës së tij ambasadorin Borchardt dhe prezencën e OSBE-së në Shqipëri për ndihmën e bashkëroganizimit të këtij formati takimi dhe për rolin vendimtar, që së bashku me Këshillin e Evropës, OSBE luan si partner ndërkombëtar në procesin e reformës zgjedhore.

Z. Bylykbashi shprehu besimin, që ky ëorkshop do të ndihmojë ecjen përpara të reformës. “Reforma zgjedhore është kryefjalë e punës që bën parlamenti, jo thjesht e këtij komisioni, por e punës që bën parlamenti gjatë të gjithë kësaj periudhe. Është një prioritet, që përsa i përket opozitës, është një çështje prioriteti e cila do të mbetet lart në axhendën tonë, por edhe të parlamentit shqiptar. Ajo që është shumë e rëndësishme është se qartazi në kuadër të procesit të hapjes dhe të negociatave, është një tematikë thelbësore për të ndikuar në vendimmarrjen e BE-së në lidhje me hapjen e negociatave, që përbën një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm për Shqipërinë”,- tha bashkëkryetari z. Oerd Bylykbashi.

Ndër të tjera, z. Bylykbashi tha se mbledhjet e komisionit në këtë formë do të krijojnë mundësitë që, së pari të përmbushet rekomandimi i OSBE ODHIR-it për vendimmarrje të informuar dhe me pika të politikës së ndjekur për trajtimin e çështjeve dhe së dyti, për të qenë më përfshirëse ndaj çështjeve dhe aktorëve të ndryshëm në lidhje me to, si institucionet përkatëse dhe aktorët e shoqërisë civile.

Ambasadori i prezencës së OSBE-së në Shqipëri, z. Bernd Borchardt, u ndal në fjalën e tij tek rekomandimet që OSBE-ODIHR ka bërë në raportet zgjedhore që nga viti 2013 duke inkurajuar një reformë të bërë në kohë dhe reformë të plotë.

Ambasadori Borchardt përkrahu hapat përgatitorë të ndërmarra deri më tani nga komisioni, si përcaktimi i objektivave, hartimi i kalendarit të punës, seancat dëgjimore me shoqërinë civile, duke shtuar se koha e tanishme është rezultate konkrete, duke konfirmuar mbështetjen e plotë të OSBE ODHIR për parlamentin shqiptar në drejtim të kryerjes së reformës. “Një nga problematikat e përmendura nga folësit përpara meje është çështja e shitblerjes së votës. ODHIR rekomandon përpjekje të forta, që nevojiten për të trajtuar çështjen e vazhdueshme të blerjes së votës, si fushata e ndërgjegjësimit dhe fusha e ndjekjes penale, për të rritur besimin te procesi zgjedhor. Ne po i kushtojmë mjaft vëmendje çështjes së shkeljeve zgjedhore, që i janë raportuar Prokurorisë së Përgjithshme dhe po presim me padurim për më shumë dënime dhe vendime”, – u shpreh z. Bernd Borchardt.

20 Prill 2018|

Kuvendi zhvillon punimet në seancë plenare

Në drejtimin e Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, z. Gramoz Ruçi, Kuvendi zhvilloi punimet në seancë plenare

Në rendin e ditës të seancës ishte parashikuar miratimi i dy raporteve vjetore, të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe të Entit Rregullator të Ujit për vitin 2017, shqyrtimi i projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”” si edhe shqyrtimin e projektvendimi “Për emërimin e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare”.

Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”” u votua me 72 vota kundër duke mos u miratuar.

Seanca miratoi me 73 vota pro raportin e veprimtarisë vjetore të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2017.

Po me 73 vota pro, seanca miratoi gjithashtu edhe raportin e veprimtarisë vjetore të Entit Rregullator të Ujit për vitin 2017.

Ndërsa projektvendimi “Për emërimin e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare” u miratua me 69 vota pro, 1 kundër dhe 3 abstenim.

 

19 Prill 2018|

Fjala e Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, zotit Gramoz Ruçi në seancë plenare

 

Edhe unë dua të shpreh mirënjohjet dhe falënderimet e mia.

Këto ditë ka pasur shumë falënderime për Komisionin, për komisionerin Hahn, për përfaqësuesen e politikës së jashtme të BE-së,  zonjën Mogherini, për Presidentin, zotin Junker, dhe janë të gjitha të merituara.

Një falënderim tjetër të veçantë të merituar, edhe në emrin tuaj, do t’u  shpreh reporterëve të BE-së, zotit Fleckenstein dhe zotit Kukan, të cilët kanë qenë periodikisht pranë nesh dhe, pas vendimit të komisionit, kanë qenë po kaq të gëzuar sa edhe ne!

Njëherësh, do të përcjellim falënderimet tona si Kuvend, për të gjithë përfaqësuesit e trupit diplomatik të vendeve të BE-së, të akredituar në Shqipëri, posaçërisht të gjithë ambasadorëve të këtyre vendeve, të cilët në vite kanë qenë syri, veshi dhe mendja e kancelarive të tyre, me lutjen që këta dy muaj të jenë avokatë të Shqipërisë në kancelaritë e tyre, pasi shqiptarët në BE janë një vlerë e shtuar për të gjithë popujt e Bashkimit Europian.

Së treti, shpreh një  përshëndetje të veçantë për përfaqësuesit diplomatikë të BE-së në Tiranë, posaçërisht për zonjën Vlahutin!

Ne jemi deputetë, por në këtë sallë para nesh kanë qenë kolegët tanë dhe është detyra jonë që të përcjellim të gjithë kontributin që ata kanë dhënë në vite në legjislaturat e kaluara, veçanërisht të atyre që kanë marrë pjesë në Komisionin e Integrimit dhe Komisionin e Politikës së Jashtme; veçanërisht kontributin e të gjithë drejtuesve të këtyre komisioneve, pasi në mënyrën e tyre kanë vënë një tullë për këtë ditë.

Po kështu, do të përshëndesim të gjitha qeveritë në vite që kanë kaluar në Shqipëri: ministra, kryeministra, veçanërisht ata që kanë drejtuar Ministrinë e Integrimit dhe Ministrinë e  Jashtme, të cilët kanë dhënë një kontribut të vyer për këtë ditë të shënuar për të gjithë Shqipërinë.

Pa dyshim, ne jemi këtu, pavarësisht se kolegët e opozitës për arsye politiko-elektorale nuk guxojnë ta pranojnë, për shkak të meritës së padiskutueshme të kabinetit aktual  të qeverisë, me në krye Kryeministrin Rama dhe ministrin Bushati, si përfaqësues i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme.

Sigurisht, ky vendim është një lajm i shkëlqyer dhe ka gëzuar të gjithë shqiptarët dhe miqtë e shqiptarëve kudo që janë. Ajo që është nënvizuar këto ditë për vendin tonë, për shoqërinë tonë, për parlamentin tonë është hapja e  një kapitulli të ri, prandaj e kemi vlerësuar si një inkurajim dhe vlerësim. Por detyra jona është që festa të mbarojë këtu dhe nga ky moment të fillojë puna.

Kështu që, në emrin tuaj, mua më është paraqitur raporti nga përfaqësuesja e BE-së, të cilin do t’ua vëmë në dispozicion shumë shpejt të gjithë deputetëve, nga ku  do të kthehet në një program pune për të gjitha komisionet dhe Kuvendin e Shqipërisë.

 

19 Prill 2018|

Njoftimi për shpalljen e vakancës për anëtarë të AIDSSH, i Komisionit të Ligjeve

I – Njoftim i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, për shpalljen e një vendi vakant për anëtarë të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish – Sigurimit të Shtetit.

Në zbatim të shkronjës “c”, pikës 1, të nenit 8, të ligjit nr.45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, Vendimit nr 3, datë 18.04.2018, “Për miratimin e procedurës paraprake për plotësimin e një vendi vakant për anëtar të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit”, të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut;

Ftohen: Të gjithë shoqatat e ish të përndjekurve politikë të propozojnë kandidatura për një vend vakant për anëtar të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish – Sigurimit të Shtetit.

II – Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së protokollit të Kuvendit të Shqipërisë dokumentet si më poshtë:

 • Shprehje interesi për të kandiduar për vendin vakant të shpallur;
 • Propozimin e shoqatës së ish të përndjekurve politikë në mbështetje të kandidatit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit
 • Jetëshkrim i plotësuar/ tel/ adresën e saktë;
 • Fotokopje të diplomës;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Vërtetim të gjëndjes gjyqësore që nuk ka qënë i dënuar penalisht;
 • Formularin e plotësuar për zbatimin e ligjit nr 138/2015“Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”;
 • Formularin e plotësuar për zbatimin e ligjit nr nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish – Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë;
 • Certifikatë sigurie, sipas legjislacionit në fuqi për informacionin e klasifikuar;

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda datës 19.05.2018

Ps: Kandidatët që nuk paraqesin certifikatë sigurie, plotësojnë formularin për zbatimin e ligjit nr. 8457, date 11.2.1999 “Per informacionin e klasifikuar “sekret shteteror”, dhe dërgohen për verifikim pranë Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar:

Formulari për zbatimin e ligjit nr 138/2015“Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, gjendet i publikuar në faqen kryesore të Kuvendit,

Formulari për për zbatimin e ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish – Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, është bashkëlidhur këtij njoftimi.

III – Përbërja e Autoritetit, zgjedhja anëtarëve, dhe kushtet ligjore për t’u zgjedhur anëtarë i Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit, janë të përcaktuara në nenet 8 dhe 9, të Ligjit nr.45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”

Neni 8

Përbërja e Autoritetit, zgjedhja dhe mandati i anëtarëve të tij

1.Autoriteti përbëhet nga 5 anëtarë, të zgjedhur nga Kuvendi, mbi propozimet që vijnë nga:

 • dy anëtarë të propozuar nga Kuvendi i Shqipërisë;
 • një anëtar i propozuar nga Këshilli i Ministrave;
 • një përfaqësues i propozuar nga shoqatat e të përndjekurve politikë, nga radhët e kandidatëve të mbështetur nga jo më pak se 28 deputetë;
 •  një përfaqësues i propozuar nga Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, nga radhët e kandidatëve të mbështetur nga jo më pak se 28 deputetë.

2.Mandati i anëtarit të Autoritetit është 5 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë.

3.Kuvendi zgjedh një kryetar nga radhët e anëtarëve të Autoritetit.

 

Neni 9

Kushtet për t’u zgjedhur anëtar

Anëtar i Autoritetit mund të zgjidhet personi që:

a) ka shtetësi shqiptare;

b) ka zotësi të plotë për të vepruar;

c) ka mbaruar arsimin e lartë, me Diplomë “Master shkencor”, ose tituj të ekuivalentuar me të;

ç) gëzon integritet të lartë moral, figurë të pastër etiko-morale dhe është i shquar për përgatitje të lartë profesionale;

d) ka jo më pak se 10 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit;

dh) nuk ka qenë i dënuar penalisht me vendim të formës së prerë;

e) nuk është anëtar në parti politike;

ë)   në periudhën e përcaktuar në nenin 2, të këtij ligji, nuk ka qenë anëtar ose kandidat i Byrosë Politike, anëtar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, kryetar i Gjykatës së Lartë, Prokuror i Përgjithshëm, Kryetar i Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të Ministrave, kryetar i degëve të punëve të brendshme, punonjës i organeve të ish-Sigurimit të Shtetit, bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit apo i favorizuar, anëtar i Komisionit Qendror të Dëbim-Internimeve, hetues, prokuror, gjyqtar në procese politike, denoncues apo dëshmitar i akuzës në proceset politike, të posaçme;

f) nuk ka konflikt interesi me detyrën;

g) plotëson kushtet, kriteret dhe pajiset me certifikatë sigurie, sipas legjislacionit në fuqi për informacionin e klasifikuar.

Çdo kandidat për anëtar, përpara emërimit të tij, nënshkruan një deklaratë për mosmbajtjen prej tij të asnjë prej detyrave apo cilësive të përcaktuara në shkronjën “ë”, të pikës 1, të këtij neni.

Qenia anëtar i Autoritetit është e papajtueshme me çdo detyrë tjetër shtetërore ose private.

Vendimi nr 3 date 18. 4. 2018 i Komsionit te Ligjeve

Formulari per zbatimin e ligjit te dosjeve

19 Prill 2018|
Te Gjitha

projektligje

libraria-e-akteve

icon-13 Kontakto deputetin tënd

Deputetet Iniciale