­

icon-5 Lajmet e fundit

Zëvendëskryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, znj. Vasilika Hysi mori pjesë sot në prezantimin e sondazhit “ Besimi në qeverisje”, te realizuar nga Insituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD).

Zëvendëskryetarja e  Kuvendit të Shqipërisë,  znj. Vasilika Hysi mori pjesë sot në prezantimin e sondazhit “ Besimi në qeverisje”, te realizuar nga Insituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD).

Të pranishëm në këtë tryezë ishin Zëvendëskryetarja e  Kuvendit të Shqipërisë,  znj. Vasilika Hysi, Zëvendëskryeministjra e Shqipërisë, znj. Senida Mesi, përfaqësues të PNUD dhe IDM, shoqërisë civile, media, etj. Në fjalën e saj, znj Hysi u shpreh se “Ne e kemi detyrim dhe kemi marrë një angazhim, që çdo studim, vlerësim, gjetje nga monitorimet që bëjnë institucionet ndërkombëtare apo vendase, apo edhe shqetësimet që kanë individët  të marrin një përgjigje”.

Znj. Hysi vuri në dukje se me miratimin e Kodit të  Etikës,  do të rritet edhe besimi i publikut tek mënyra sesi performon Kuvendi i Shqipërisë. Më pas zëvendëskryetarja e Kuvendit znj.  Hysi bëri një analizë të detajuar të katër elementëve të sondazhit, lidhur me besimin, transparencën, luftën kundër korrupsionit në Kuvendin e Shqipërisë:

Fjala e Zëvendëskryetares së  Kuvendit të Shqipërisë,  znj. Vasilika Hysi:

 

LikaE lexova më vëmendje studimin dhe më vjen mirë që në të katër elementet e analizuar, Kuvendi i Shqipërisë ka një rritje, diku më shumë dhe diku më pak, me12 %, 7%, 1%, por të paktën në të gjithë treguesit perceptimi i  publikut është përmirësuar, për vitin 2017.

Në fakt, gjetjet janë një material  pune për ne. Besoj që ditët në vijim do të kemi dhe një reflektim konkret, për secilën nga gjetjet e këtij studimi.

Ne e kemi detyrim dhe kemi marrë një angazhim, që çdo studim, vlerësim, gjetje nga monitorimet që bëjnë institucionet ndërkombëtare apo vendase, apo edhe shqetësimet që kanë individët  të marrin një përgjigje.

Lidhur me besimin e publikut tek Kuvendi i Shqipërisë, për vitin 2017, ka një rritje prej 7%. Unë e vlerësoj këtë dhe prisja më shumë në fakt, por mesa duket seancat e ditës së enjte, janë imazhi i Kuvendit të Shqipërisë, në sytë e qytetarit.

Pra, e gjithë puna që ne bëjmë nga e hëna në të premte, prishet dhe dëmtohet për një seancë të vetme që ne kemi ditën e enjte.

Çka do të thotë që ne kemi nevojë për të përmirësuar më shumë komunikimin dhe zhvillimin e seancave plenare, të cilat mesa duket janë ato që i vënë notën Kuvendit të Shqipërisë.

Në këtë kuadër, brenda këtij muaji në do të miratojmë edhe Kodin e Sjelljes. Besoj se edhe opozita do të jap konsensusin e saj.

Ka pesë vite që pritet për tu miratuar Kodi i Etikës. Besoj që do të rritet edhe besimi i publikut tek mënyra sesi performon Kuvendi i Shqipërisë.

Lidhur me gjetjen e dytë,  për transparencën dhe përgjegjësinë, në fakt Kuvendi ka bërë më shumë se në çdo fushë tjetër. Por, rritja nga viti 2016 është vetëm me 1%. Ka diçka që nuk funksionon. Unë do të doja të dija edhe për metodologjinë. E them këtë, sepse ne kemi një Manual të Pjesëmarrjes së Publikut në Vendimmarrje. Kemi miratuar në vitin 2017 Strategjinë e Komunikimit  me median, me shoqërinë civile dhe me aktorë të tjerë. Kemi një Plan Veprimi, të cilin e monitorojmë në mënyrë sistematike dhe raportohet çdo dy muaj në strukturat drejtuese të Kuvendit. Kemi marrë vlerësimin maksimal  nga BE, pikërisht për transparencën. Pra pika më e fortë, që është vlerësuar, për Kuvendin e Shqipërisë  është transparenca dhe konsultimi publik. Është quajtur një nga zhvillimet më të mëdha dhe më të rëndësishëm, në Kuvend. Ndërkohë që edhe po ti referohemi shifrave që ne kemi, Kuvendi i Shqipërisë është vizituar nga 7 mijë persona dhe jo vetëm nga Tirana, por nga nga rrethe dhe zona rurale. Njëkohësisht, kjo rritje është më e madhe në krahasim me 2016. Për të mos folur që kemi pasur 41 seanca dëgjimore, më shumë se vitit 2016. Kemi pasur 586 pyetje të deputetëve të adresuar ministrave apo zv/ministrave, Kryeministri. Pra,  kontrolli parlamentar dhe  përgjegjshmëria është forcuar. Kemi pasur 980 amendime të ardhura nga shoqëria civile, amendamente që janë marrë në konsideratë.

Mesa kuptoj target grupi i intervistuar, nuk është target grupi specifik që ka të bëjë ose që është aktiv në veprimtarinë e Kuvendit, pasi në bazë të Manualit të Konsultimit Publik, grupet që janë të interesuar janë grupet e interesit, që mund të jenë publiku ose institucione.

Dhe është kjo arsyeja që shumë shpejt  në Kuvend do të depozitohet një projektligj i përgatitur për nismat ligjore qytetare. Në rast kur kemi nisma të 20 mijë firmëtarëve, për të rregulluar në këtë mënyrë dhe procesin e trajtimit të tyre.

Lidhur me elementin e tretë, që ka të bëjë me luftën kundër korrupsionit. Kuvendi i Shqipërisë ka një përmirësim krahasuar me vitin 2016, por shumë interesante është  zgjedhja që çështjet e korrupsionit në administratën publike lidhen drejtpërdrejt me Kuvendin.

Kuvendi ka një rol të rëndësishëm në monitorimin e qeverisë. Pra është shtylla e dytë krahas atij  ligjbërës. Është kjo arsyeja që në vitin 2017, kemi ngritur dhe një mekanizëm  sistematik të rekomandimeve të Institucioneve të Pavarura Kushtetuese ose të krijuara me ligj, për çdo rekomandim që vjen, qoftë nga shoqëria civile apo institucione ndërkombëtare.

Lidhur me përgjegjshmërinë e Kuvendit. Kuvendi është rritur me 12% krahasuar me 2016. Ky është një tregues pozitiv dhe në fakt është korrelacioni më i drejtë që lidhet me vlerësimin e brendshëm që ne i bëjmë punës sonë. Dhe ne kemi një vlerësim të brendshëm, që e bëjmë në mënyrë sistematike. Është e vërtetë që ka një rritje të përgjegjshmërisë, për faktin se në fund të vitit 2017 kemi pasur një qasje tjetër dhe nga opozita, lidhur me kontrollin parlamentar. Por dhe me mënyrë sesi mazhoranca dhe opozita bashkë kanë punuar për të gjetur gjuhën e përbashkët dhe për të monitoruar qeverinë dhe për të ushtruar funksionet ose  detyrimet e tij.

Ligji për “ Konsultimin Publik” është një ligj që ka të bëjë me konsultimin nga ana e qeverisë . Shumë interesante janë gjetjet për organet qeverisëse, ku qytetarët thotë që ftesën për të marrë pjesë në proces konsultimi e kanë marrë 12% të anketuarve, pjesëmarrja në vendimmarrje 28% e të anketuarve. Këtu do të doja të theksoja që kjo është një detyrë për Kuvendin, për të ushtruar kontroll edhe më sistematik mbi institucione të ndryshme, për të rritur transparencën e komunikimit. Me këtë rast i them të gjithë përfaqësuesve të shoqërisë civile, të institucioneve, që ky proces nuk mund të bëhet vetëm nga Kuvendi apo qeveria, por ka të bëjë  me edukimin ligjor të qytetarëve që në bazë të studimeve rezulton që është shumë i ulët. Ne duhet të punojmë së bashku për të rritur informimin dhe konsultimin nëpërmjet faqeve të transparencës, që e kanë të gjithë institucionet, duke  rritur rolin e shkollave në njohjen e fëmijëve me kompetencat që kanë institucionet, por njëkohësisht edhe me përgjegjësitë që kanë, besoj që publiku do të dijë të adresojë shqetësimet aty ku duhet.

Ju faleminderit!

 

16 Mars 2018|

Kuvendi u mblodh në seancë plenare

16 mars 2018

Në drejtimin e Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, Kuvendi zhvilloi seancën plenare të radhës. Pas miratimit të procesverbalit të seancës plenare të datës 5 mars 2018, pas njoftimit të projektligjeve të depozituara në Kuvend dhe zhvillimit të mocionit me debat me Kryeministrin seanca vijoi me shqyrtimin e projektligjeve të planifikuara në rendin e diskutimeve të ditës.

Seanca nisi diskutimet me shqyrtimin e projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””, depozituar në Kuvend si nismë e 55 deputetëve të opozitës parlamentare.

Në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, z. Nasip Naço, u shpreh se kërkesa e deputetëve të opozitës synon plotësimin e boshllëkut kushtetues dhe ligjor në kushtet e mungesës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sipas z. Naço zgjidhja e vetme e këtij problemi është ndryshimi i dispozitave tranzitore dhe amendimet shkonin në përputhje me sensibilitetet politike, juridike dhe reformën në drejtësi.

“Zgjidhja e ofruar nga ana jonë është një zgjidhje efektive dhe garanton zbatimin e standardit kushtetues dhe pavarësinë e organit te prokurorisë”, – u shpreh deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, z. Nasip Naço, që e cilësoi shqetësuese prirjen e qeverisë për kontrollin e prokurorisë. Deputeti i LSI theksoi nevojën për miratimin e mendimeve kushtetuese, duke i dhënë fund paligjshmërisë së deritanishme në organin e prokurorisë.

Z. Enkelejd Alibeaj, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, u shpreh në fillim të fjalës së tij se amendimet kushtetuese të opozitës synojnë veting-un, depolitizimin dhe meritokracinë për prokurorin e Përgjithshëm. Për deputetin e Partisë Demokratike, mosgarantimi i këtyre tre parametrave, njëzetë muaj pas miratimit të Kushtetutës së re përbën hap pas në kuadër të reformës në drejtësi. Z. Alibeaj u shpreh se kërkesa e opozitës kërkon të çojë përpara ato që listohen si arritjet më të mëdha të pritshme të reformës në drejtësi.

“Reforma në drejtësi e bashkë me të Prokuroria, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit do të duhej të ishin një klinikë e pastër, nga të cilat do të duhej të dilte një drejtësi e pastër, kurajoze, e pakontaminuar nga korrupsioni dhe politizimi”, tha z. Alibeaj, që në mbyllje të fjalës së tij u shpreh se zotimet lidhur me çfarë pritej kanë rënë.

Në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste diskutoi deputeti Adnor Shameti. Z. Shameti e përshëndeti iniciativën e opozitës, pavarësisht se, në emër të grupit të tij parlamentar, njoftoi paraprakisht mosdakordësinë mbi të.

“Lidhur me thelbin e kërkesës se paraqitur nga opozita për ndryshimet kushtetuese është e nevojshme të sqarohet ky Kuvend dhe opinioni publik, që në thelb kërkesa është e pambështetur si në Kushtetutë, ashtu edhe në ligjin organik “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë”, si edhe e pazbatueshme në praktikë”, -tha z. Shameti.

“Situata faktike dhe ligjore sot është e tillë: Jemi në kushtet kur ky Kuvend ka ezauruar të gjitha detyrimet e tij kushtetuese dhe ligjore në zgjedhjen e pesë anëtarëve të KLGJ-së dhe pesë anëtarëve të KLP-së dhe jemi në hapat e fundit të kompletimit të procesit me përparësi të veting-ut për 60 prokurorët dhe gjyqtarët e parë, të cilët janë pjesë e aplikantëve për pjesën respektive për 6 anëtarë për KLGJ dhe KLP, proces i cili pritet të finalizohet shumë shpejt”, – u shpreh deputeti i Partisë Socialiste, z. Adnor Shameti, që gjithashtu e konsideroi të pavend ndryshimin e Kushtetutës, e cila vetëm pak kohë më parë u miratua në unanimitet.

Në përfundim të diskutimeve, Kuvendit, me 72 vota kundër nuk e miratoi  projektligjin “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.

Zhvillimi i punimeve të seancës plenare vijoi me shqyrtimin e projektligjit tjetër në rendin e ditës, projektligjin “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”.

Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, deputetja Fatbardha Kadiu, në fjalën e saj kritikoi qasjen e qeverisë për të operuar përmes PPP-ve në sektorë strategjikë. Znj. Kadiu e cilësoi problematik në aspektin ligjor dhe ekonomik këtë projektligj. “Këtu kemi te bëjmë me kontratë tërësisht të re, e cila duhet t’i ishte nënshtruar ligjit 125 për koncesionet”, u shpreh znj. Kadiu.

Deputetja e Partisë Demokratike solli në vëmendje se, bazuar në kontratën e parë, investimet duhet të ishin përfunduar. Përkundër mospërfundimit të punimeve nga operatori, sot kërkohet 40% zgjerim i vlerës së investimit fillestar dhe zgjerimi i sipërfaqes së marrë në shfrytëzim. Znj. Kadiu e cilësoi këtë fakt si shkelje të hapur të kontratës. Gjithashtu, në aspektin ekonomik znj. Kadiu nënvizoi pamundësinë e këtij projekti për të ndikuar me rënie në çmimet e karburantëve në tregun vendas.

Në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, z. Roland Xhelilaj theksoi në fjalën e tij se ndryshimet e propozuara nuk ndryshojnë kushtet thelbësore të kontratës së parë, që janë të përcaktuara në dispozitat e kontratës koncesionare dhe që kanë shërbyer si bazë për garën koncesionare dhe për përzgjedhjen e koncesionarit fitues.

“Ndryshimi i propozuar nuk ndikon në pranimin e ngarkim-shkarkimit të mjeteve lundruese që transportojnë hidrokarbure të madhësive mbi 20 000 tonë dhe as nivelin e zhytjes së anijeve që transportojnë hidrokarbure me zhytje mbi 8 metra”, – theksoi z. Xhelilaj.

Në përfundim të diskutimeve, projektligji “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)” u miratua me 72 vota pro.

Gjithashtu, në përfundim të seancës plenare Kuvendi votoi projektvendimin “Për zgjedhjen e Komisionerëve të Avokatit të Popullit”. Në seksionin për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve Kuvendi votoi me 113 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim kandidaturën e znj. Neila Peka. Në seksionin e mekanizmit kombëtar të parandalimit të torturës Kuvendi, me 112 vota pro, 3 kundër dhe 2 abstenim, miratoi kandidaturën e znj. Ermonela Xhafa. Në dy seksionet e tjera, seksionin e organeve te administratës qendrore te pushtetit vendor dhe të tretëve për llogari të tyre dhe në seksionin për policinë, shërbimin sekret, burgjet, forcat e armatosura dhe pushtetin gjyqësor  Kuvendi nuk miratoi asnjë nga kandidaturat. Edhe për seksionin e Përgjithshëm Kuvendi nuk miratoi asnjë nga kandidaturat e paraqitura në seancë plenare.

16 Mars 2018|

Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi mocion me debat me Kryeministrin lidhur me çështjen e heqjes nga skema e ndihmës ekonomike të mbi 20 mijë familjeve të varfra

Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi mocion me debat me Kryeministrin Rama lidhur me çështjen e heqjes nga skema e ndihmës ekonomike të mbi 20 mijë familjeve të varfra në gjithë vendin, i kërkuan nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike.

Në fillim të fjalës së tij Kryeministri z. Edi Rama tha se Reforma e Ndihmës Ekonomike, e vonuar për çerekshekulli, nuk do të ndalet, si një garanci për fundin e klientelizmit partiak e të korrupsionit në kurriz të më të varfërve, si edhe një instrument më shumë kundër papunësisë e dembelizmit kronik.

Z. Rama iu referua statistikave të INSTAT dhe të konfirmuara nga Banka Botërore mbi nivelin e varfërisë në Shqipëri në vitet 2008-2011. “Niveli i varfërisë u rrit nga 12 .5 për qind në 14.3 për qind dhe varfëria ekstreme nga 1.2 për qind në 2.3 për qind, ndërkohë që mbulimi mbi skemën e ndihmës ekonomike ishte vetëm 14 për qind”, tha Kryeministri, duke se theksuar se mbi bazën e këtyre të dhënave alarmante, Banka Botërore arriti në përfundimin që shënjestrimi i varfërisë në skemën e vjetër të ndihmës ekonomike dhe shkalla e përfitimit prej saj ishin tërësisht jashtë kohe, ndaj i sugjeroi qeverisë të kohës pikërisht këtë reformë që po zbatohet sot.

“Këta që kërkojnë sot llogari për skemën e re të ndihmës ekonomike i jepnin vetes ndihmë ekonomike në Këshillin bashkiak të Kukësit nga i pari tek i fundit. Ne e nisëm reformën menjëherë pasi hoqëm një sërë kriteresh nga lista e pikëzimit, duke përjashtuar televizorin, frigoriferin dhe bolierat”, – tha Rama.

Gjithashtu, Kryeministri theksoi se u eliminua çdo burokraci që merrte kohë për familjet e varfra, duke hequr 8 nga 9 dokumentet e kërkuara. “Këto ndryshime që ne sollëm përmes fillimit të zbatimit të reformës kanë mundësuar që 18 370 familje të aplikojnë për ndihmë ekonomike, ndërkohë që me skemën e vjetër ishin të përjashtuar. U krijua sistemi elektronik për vlerësimin e familjeve përfituese, i testuar në terren në të gjitha dimensionet e veta”, – shtoi z. Rama, ndërsa risolli në vëmendje faktin se me skemën e mëparshme përfitohej ndihmë ekonomike e pjesshme edhe në masën 6 mijë lekë të vjetra. “Ndihma ekonomike sot shkon deri në 110 mijë lekë në muaj. Flitet në hava për 20 mijë familje të larguara nga skema. Këto ndryshime që ne sollëm bënë që fillimisht 18 370 familje të aplikojnë për herë të parë, ndërkohë që me skemën e vjetër ishin të përjashtuar. Po ashtu mbi 10 mijë familje që deri dje përjashtoheshin vetëm për shkak të gropave dhe shtigjeve të mbyllura nga skema e vjetër që ishte në duart e partive, kryetarëve të komunave dhe këshillave bashkiakë, kanë përfituar për herë të parë ndihmë ekonomike”, – tha z. Rama.

Ndihma ekonomike është vetëm një aspekt, pasi sipas Kryeministrit e gjithë paketa e mbështetjes sociale që kjo qeveri vazhdon të japë shkon në 10 miliard lekë.

“Ka një sërë subvencionesh direkte për kompensimin e energjisë elektrike, arsimimin dhe vaksinimin e familjeve në ndihmë ekonomike. Familjet në nevojë kanë lehtësi për frekuentimet në kopsht, çerdhe, rimbursimin e librave, bursa në arsimin parauniversitar dhe përjashtimin nga tarifat e arsimit të lartë. Qeveria jep sot 55 mijë lekë në muaj për këdo që del nga ndihma ekonomike, sepse nuk plotëson kriteret dhe është i gatshëm të marri një kurs trajnimi profesional. 100 milionë dollarë është paketa e solidaritetit që kjo qeveri ka ndërtuar që mandatin e shkuar”, – vijoi z. Rama.

Skema e re e shpërndarjes së ndihmës ekonomike, sipas Kryeministrit, është fleksibël dhe vetëm për muajin shkurt janë 2900 familje të reja që janë përfshirë në skemë nga riaplikimi.

“Sistemi është dinamik. Aplikantët abuziv nuk janë përfshirë në skemë, ndërsa të tjerët që për arsye të mosmarrjes së pikëve, nuk janë përfshirë, janë verifikuar dhe vazhdojnë të verifikohen. 70 për qind e atyre që merrnin ndihmë ekonomike dhe pretendojnë sërish, janë në moshë pune dhe ne do t’i japim mundësi për punë. Në pak javë, nga 7601 intervista punësimi, afro 200 persona kanë filluar punë. Të tjerë janë në pritje pas intervistave me kompani private. Shumëkush që nuk ka asnjë aftësi profesionale për të filluar punë menjëherë, mund të marri 55 mijë lekë në muaj për të bërë kurse profesionale që të bëhet i aftë për punë”, tha Rama, duke nënvizuar se kjo qeveri do që ta luftojë varfërinë me reforma dhe jo me lëmosha.

Duke marrë fjalën në Kuvend, kryetari i Partisë Demokratike, z. Lulzim Basha tha se masakra sociale e dhjetëra familjeve nga skema e ndihmës ekonomike nuk mund të zgjidhet si kacafytje me opozitë, si sundim ndaj opozitës.

“Preokupimi i qeverisë nuk është ta zgjidhë problemin, por ta hedhë fajin diku tjetër dhe tani fajin për dhjetëra mijëra familje pa ndihmë ekonomike pa bukën e gojës dhe pa asnjë shpjegim pse janë hequr nga ndihma ekonomike, e ka opozita”, tha Basha.

“Është e vërtetë se reforma për ndihmën ekonomike nisi nga qeverisja jonë, por një nga kriteret kryesore ishte transparenca e sistemit të pikëzimit, që do t’ju tregonte qartësisht shqiptarëve se cilat janë kriteret dhe bazën e të cilave vendos nëse një familje përfiton apo jo ndihmën ekonomike. Është pikërisht mbajtja sekret e kësaj skeme nga Edi Rama dhe me urdhër të tij ka çuar në këtë masakër të vërtetë sociale, në një krim të shëmtuara ndaj dhjetëra vogëlushëve të Shqipërisë”, tha kryetari i PD-së.

Z. Basha shtoi se ka patur mundësinë të vizitojë shumë pak prej tyre familjeve dhe se ka parë nga afër gjendjen e tyre, ndërsa akuzoi Kryeministrin se refuzon t’i takojë ata që ka hequr nga ndihma ekonomike sepse ka humbur çdo kontakt me popullin.

“Ne nuk jemi këtu për të treguar motivet e mbrapshta, por jemi për të konstatuar të vërtetën siç është. Banka Botërore vetëm një javë më parë deklaroi se 70% e familjeve më të varfra në Shqipëri janë përjashtuar nga ndihma ekonomike. Reforma e nisur në 2012, tani është marrë peng nga sundimi për të përdorur të varfrit si mish për top, për t’ju hequr ndihmën ekonomike, për t’i nënshtruar për t’i përbuzur më qëllim që ti blesh në zgjedhjet lokale dhe kjo është skema politike që po përdorë qeveria”, – tha z. Basha.

Ndërsa, kryetarja e LSI-së, znj. Monika Kryemadhi propozoi që fondi i ndihmës ekonomike të jetë rreth 2% PBB ose 240 dollarë për një familje me katër anëtarë, teksa theksoi se Shqipëria është vendi i problemeve që nuk zgjidhen kurrë.

“Nuk ka gjë më të kushtueshme sa varfëria për një shoqëri, por dhe sa më të varfër të jenë shqiptarë aq më shumë blihen në zgjedhje që po afrojnë dhe ky është qëllimi. Ne nuk kemi tollona si në kohë të diktaturës, por kemi njerëz që blejnë me lista. Qeveria kërkon të na bindi se po reformon sistemin social, ku sipas statistikave zyrtare ne jemi të fundit në Europë për buxhetimin social, në raport me popullsinë. Nëse për ato 20 mijë familje i hoqi nga skema, të jemi të sigurt se dhe ato 60 mijë familje që i mbijetuan skemës sërish do vënë në gjumë fëmijët e paushqyer”, – tha znj. Kryemadhi.

Më tej, kryetarja e LSI-së shtoi se: “Ne kemi shpalosur planin tonë ekonomik, reduktimin e varfërisë, reduktimin e taksave dhe përmirësimin e klimës së biznesit, për të tërhequr investimet e huaja dhe për të hapur vende të reja punë, kryesisht për të rinjtë tanë që po braktisin vendin”.

Sakaq, Kryemadhi theksoi se ka prezantuar planin konkret kundër varfërisë, e cila nuk jep lëmoshë, por një ndihmë ekonomike dinjitoze. “Kemi një qasje krejt ndryshe nga skema aktuale. Ne mund t’i japim fund varfërisë nëse fondi i ndihmës do shkojë rreth 2% PBB. Kjo do të thotë se 80 mijë familje me katër anëtarë do u jepet nga qeveria 240 dollarë në muaj në mënyrë të tillë për të kaluar pragun e varfërisë absolute. Kështu 300 mijë të varfër do dilnin nga varfëria”, – tha znj. Kryemadhi.

Gjithashtu, kryetarja e LSI-së u shpreh se shpëtimi nga varfëria absolute të 14% të popullsisë është financiarisht e mundur dhe realisht e realizueshme.

“Mjafton të kursejmë dy koncesionet abuzive të shëndetësisë dhe kjo skemë do jetë efikase dhe impakti do jetë i shpejtë në konsumin e tyre ekonomik. Kjo skemë do jetë e vlefshme vetëm për dy vite, pasi ne besojmë se këta familje gjatë kësaj periudhe do ju jepet një shans punësimi, përmes trajnimeve”, – tha ndër të tjera znj. Kryemadhi.

15 Mars 2018|

Kryetari i Kuvendit pret Zv/Kryeministren dhe Ministren për Çështjet e Jashtme dhe Europiane të Kroacisë: Mbështetje për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian

15 mars 2018

 Kryetari i Kuvendit, Z. Gramoz Ruçi priti sot në një takim Zv/Kryeministren dhe Ministren për Çështjet e Jashtme dhe Europiane të Kroacisë, Znj. Marija Pejčinović Burić.

 Duke vlerësuar marrëdhëniet shumë të mira që ekzistojnë mes dy vendeve dhe popujve tanë, dy personalitetet e larta vunë në dukje vullnetin e përbashkët për thellimin e partneritetit dhe bashkëpunimit në fusha me interes reciprok, veçanërisht në aspektin ekonomik. Gjatë bashkëbisedimit, z. Ruçi dhe znj. Pejčinović Burić ndanë mendime të njëjta për rëndësinë e vijimit të shkëmbimit të përvojave mes palëve, si në kuadër të bashkëpunimit parlamentar, ashtu dhe nëpërmjet institucioneve të tjera shtetërore, me qëllim përfitimin nga eksperienca e suksesshme kroate në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Europian.

Kryetari i Kuvendit vuri në dukje përpjekjet serioze të shtetit shqiptar për përmbushjen e rekomandimeve të Komisionit Europian për Shqipërinë në rrugën e anëtarësimit në BE dhe theksoi se miratimi dhe fillimi i zbatimit të Reformës në Sistemin e Drejtësisë po jep frytet e para pozitive. Në vijim, pasi shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Kroacisë për Shqipërinë në procese të rëndësishme për zhvillimin e vendit, Kryetari i Kuvendit kërkoi mbështetjen e Kroacisë për Shqipërinë në kuadër të vendim-marrjes për hapjen e negociatave të anëtarësimit me BE-në.

Nga ana e saj, znj. Marija Pejčinović Burić, duke vlerësuar arritjet pozitive të Shqipërisë në përmbushjen e rekomandimeve të KE-së, e veçanërisht sa i takon Reformës në Sistemin e Drejtësisë, shprehu mbështetjen e plotë të Kroacisë për vendin tonë në procesin e integrimit në BE. Ajo edhe një herë vuri në dukje faktin se, Strategjia për Ballkanin Perëndimor e prezantuar nga Komisioneri Junker, në dritën e politikave për një Europë më të bashkuar, më të fortë dhe më demokratike, shpreh një perspektivë të qartë anëtarësimi për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.

15 Mars 2018|
Te Gjitha

projektligje

libraria-e-akteve

icon-13 Kontakto deputetin tënd

Deputetet Iniciale