SHQIP | ENGLISH

Sot në kuvend 

Get the Flash Player to see this rotator.

Sot ne Kuvend

 

SOT NE KUVEND


E martë   23 shtator  2014


VEPRIMTARI NE KOMISIONE

Ora 10.00

Komisioni  per Sigurine Kombetare

Ne rend dite:

Miratimi i kalendarit tre javor te punes se Komisionit te Sigurise 

Ora 10.00

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Në rend të ditës:

1. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë sovrane dhe të zhdëmtimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, bankës Vseobecna Uverova Banka a.s, Sllovaki, dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania, sh.a., për kundërgarancinë e bankës Vseobecna Uverova Banka a.s, Sllovaki, për marrëveshjen e garancisë bankare ndërmjet Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, sh.a., dhe  bankës Vseobecna Uverova Banka a.s, Sllovaki, dhe për marrëveshjen e huasë ndërmjet Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, sh.a., dhe  Intesa Sanpaolo Bank Albania, sh.a.”
2. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 17/2014, datë 20.2.2014, “Për një shtesë në ligjin nr.8580, datë 17.2.2000, “Për Partitë Politike”të ndryshuar”
3. Akt-normativ nr.1, datë 17,.09.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 185/2013 “Për buxhetin e vitit 2014”


Ora 11.00

Komisioni për Punën Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Në rend të ditës:

1. Diskutimi nen për nen i projektligjit “Për urdhrin e mjekëve në Republikën e Shqipërisë”.
2. Diskutimi nen për nen i projektligjit projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9718, datë 19.4.2007, “Për urdhrin e infermierit në Republikën e Shqipërisë”.

 


Ora 11.30

Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregëtinë dhe Mjedisin

Në rend të ditës:

Diskutime me grupe interesi lidhur me projektligjin “Për disa ndryshime dhe  shtesa në ligjin nr.10304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

 


Foto Galeri

Video Galeri

Get the Flash Player to see this player.
© 2010 Kuvendi i Shqiperisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara