SHQIP | ENGLISH

Sot në kuvend 

Get the Flash Player to see this rotator.

Komisioni për Veprimtarinë miraton në parim projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 253, datë 1.03.2010 “Për gjuetinë”

 

Komisioni për Veprimtarinë, Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin nisi sot shqyrtimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 253, datë 1.03.2010 “Për gjuetinë”.

Projektligji propozohet me qëllimin për ta bërë sa më efficient ligjin “Për gjuetinë” nëpërmjet disa rregullimeve në këtë fushë.
Ndër të tjera, propozohet lejimi i blerjes së armëve të gjahut vetëm nga persona që janë anëtarë të shoqatës së gjuetarëve. Në këtë mënyrë, synohet të bëhet një kontroll më i mirë i armëve të gjuetisë në qarkullim, pasi gjuetarit do t’i duhet të paraqesë edhe vërtetimin e anëtarësisë në një prej shoqatave të gjuetarëve.

Një ndryshim tjetër që propozohet në projektligj ka të bëjë me mundësimin e krijimit të një Federate të vetme në nivel kombëtar që bën të detyrueshëm anëtarësimin e të gjitha shoqatave të gjuetisë. Ky ndryshim propozohet për të shmangur themelimin në mënyrë të pakontrolluar të shoqatave, gjë që është në kundërshtim me traditën e deritanishme, por edhe me praktikat europiane në këtë fushë.

Komisioni e miratoi me shumicë votash në parim projektligjin në fjalë dhe do të vijojë me shqyrtimin nen për nen gjatë mbledhjeve të ardhshme.

 

 

Foto Galeri

Video Galeri

Get the Flash Player to see this player.
© 2010 Kuvendi i Shqiperisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara