Programi i Punës për “Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik”

Program pune per periudhen 30 qershor-24 korrik 2020
6/30/2020
Program pune per periudhen 5 - 26 qershor 2020
6/22/2020
Program pune per periudhen 1 - 22 maj 2020
5/4/2020
Program pune per periudhen 20 janar-11 shkurt 2020
1/20/2020
Program pune per periudhen 1-20 dhjetor 2019
12/20/2019