Programi i Punës për “Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik”

Program pune per periudhen 20 janar - 07 shkurt 2020
1/23/2020
Program pune per periudhen 1-20 dhjetor 2019
12/20/2019
Program pune per diskutimin e projektligjit "Per Buxhetin e vitit 2020"
11/13/2019
Program pune per periudhen 30 shtator-18 tetor 2019
10/18/2019
Program pune per periudhen 2 - 22 shtator 2019
9/16/2019