PROJEKTREZOLUTË "PËR VLERËSIMIN E PUNËS SË DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE (DAP) PËR GJENDJEN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2018"Tipi i projektit: Projektrezolutë
Datë depozitimi: 12/07/2019
Propozuesi: Komisioni i përhershëm parlamentar
Statusi: Në procedurë
Kërkesa:
Projekti: Shiko dokumentin
Raporti i komisionit përgjegjës: Shiko dokumentin
Fletë votimi:
Akti i miratuar: