PROPOZIM PËR KRYETAR TË BORDIT TË AUTORITETIT TË MBIKËQYRJES FINANCIARETipi i projektit: Projektvendim
Datë depozitimi: 17/04/2019
Propozuesi: Komisioni i përhershëm parlamentar
Statusi: Miratuar
Kërkesa:
Projekti: Shiko dokumentin
Raporti i komisionit përgjegjës: Shiko dokumentin
Fletë votimi: Shiko dokumentin
Akti i miratuar: Shiko dokumentin