PROJEKTVENDIM “PËR ZGJEDHJEN E TRE ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË RADIOTELEVIZIONIT SHQIPTAR”Tipi i projektit: Projektvendim
Datë depozitimi: 04/02/2019
Propozuesi: Komisioni i përhershëm parlamentar
Statusi: Në procedurë
Kërkesa: Shiko dokumentin
Projekti: Shiko dokumentin
Raporti i komisionit përgjegjës: Shiko dokumentin
Fletë votimi:
Akti i miratuar: