PROPOZIM PËR KOMISIONERË PRANË AVOKATIT TË POPULLITTipi i projektit: Projektvendim
Datë depozitimi: 16/11/2018
Propozuesi: Avokati i Popullit
Statusi: Miratuar
Kërkesa: Shiko dokumentin
Projekti: Shiko dokumentin
Raporti i komisionit përgjegjës: Shiko dokumentin
Fletë votimi: Shiko dokumentin
Akti i miratuar: Shiko dokumentin