PROJEKTVENDIM “PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KUVENDIT NR. 166, DATË 16.12.2004 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUARTipi i projektit: Projektvendim
Datë depozitimi: 12/01/2018
Propozuesi: Deputet
Statusi: Miratuar
Kërkesa: Shiko dokumentin
Projekti: Shiko dokumentin
Raporti i komisionit përgjegjës: Shiko dokumentin
Fletë votimi: Shiko dokumentin
Akti i miratuar: Shiko dokumentin