PROJEKTLIGJ “PËR AKADEMINË E SHKENCAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”
Datë depozitimi: 03/04/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Dekreti për Rishqyrtim e Ligjit:

Shiko dokumentin

Dokument Raporti i Komisionit Përgjegjës Për Rishqyrtim:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin