PROJEKTLIGJ "PËR KORPORATËN E INVESTIMEVE SHQIPTARE"
Datë depozitimi: 26/03/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Dekreti për Rishqyrtim e Ligjit:

Shiko dokumentin