PROJEKTLIGJ “PËR NISMËN LIGJVËNËSE TË SHTETASVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Datë depozitimi: 04/05/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin