Lista e procesverbaleve për “Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, date 10.11.2017 Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore
2 Procesverbal, date 01.12.2017 Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore
3 Procesverbal, datë 14.02.2018 Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore
4 Procesverbal, datë 09.03.2018 Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore
5 Proceverbal, datë 23.03.2018 Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore
6 Procesverbal, datë 20.04.2018 Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore
7 Procesverbal, datë 08.05.2018 Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore
8 Procesverbal, datë 06.06.2018 Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore
9 Procesverbal, datë 07.05.2019 Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore
10 Procesverbal, datë 24.05.2019 Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore