NJOFTIM

  • Postuar më, 30/07/2018

NJOFTIM

 

Bazuar në Vendimin nr.74, datë 31.5.2018 të Kuvendit, në përfundim të afatit të parashikuar në shpalljen për hapjen e procedurës së aplikimit për pesë vende vakante për anëtarë të Komisionit të Pavarur për koordinimin, monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të ligjit nr. 115/2016, kanë paraqitur shprehjen e interesit dhe dokumentacionin shoqërues kandidatët:

1.     Andi Muratej

2.     Artan Spahiu

3.     Gëzim Allaraj

4.     Ilir Kadiu

5.     Irena Nino

6.     Lindita Rusmali

7.     Saimir Shehri

8.     Saimir Vishaj

9.     Suzana Pasha (Hoti)