Kuvendi dhe UNFPA diskutojnë mbi çështje të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, grave dhe familjeve

  • Postuar më, 19/02/2021

Kuvendi dhe UNFPA, organizuan sot, në mjediset e Kryesisë së Kuvendit, një diskutim mbi disa çështje të të drejtave të fëmijëve, grave dhe mbrojtjes së familjeve në kushtet aktuale. Në këtë veprimtari morën pjesë znj. Vasilika Hysi, Zëvëndëskryetare e Kuvendit dhe Zëvëndëskryetare e Grupit të Deputetëve Miqtë e Fëmijëve; znj. Eglantina Gjermeni, Kryetare e Nënkomisionit për Barazinë Gjinore dhe Zëvëndëskryetare e Grupit të Deputetëve Miqtë e Fëmijëve; z. Enver Roshi, Kryetar i Komisionit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë dhe Zëvëndëskryetar i Grupit  të Deputetëve Miqtë e Fëmijëve. Nga UNFPA ishin të pranishëm hartuesit dhe konsulentët e studimeve të realizuara, znj. Gentjana Qirjako, Z. Genci Byrazeri, Znj. Dorina Tocaj dhe znj.Irida Agolli. Në takim ishte e ftuar edhe Avokatja e Popullit, znj. Erinda Ballanca. Takimi u drejtua nga znj. Vasilika Hysi.

 

Në fjalën e saj nw hapje të takimit, znj. Hysi vuri theksin te gjetjet më të rëndësishme të raporteve të studimeve të kryera, si përmirësimi i legjislacionit për fëmijët e dhunuar, dhuna në familje dhe elementët e ndjeshmërisë gjinore  në hartimin e legjislacionit etj. Znj. Hysi u ndal gjithashtu në nevojën e forcimit të kontrollit parlamentar ndaj institucioneve ligjzbatuese, për sa i përket fushës së zbatimit të të drejtave të fëmijëve.

Znj. Gentiana Qirjako, eksperte e shëndetit publik, prezantoi disa nga gjetjet e studimeve të kryera për këto çështje, duke u fokusuar në  sjelljen shëndetësore të fëmijëve të moshës shkollore 11,13,dhe 15 vjeç, mirëqënien dhe sigurinë e  grave,  parandalimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe evidentimi i disa përvojave negative gjatë fëmijërisë. Znj. Qirjako nënvizoi se duhet më shumë ndjeshmëri në politikëbërje, për të zbatuar legjislacionin për të drejtat e fëmijëve dhe për parandalimin e dhunës seksuale  dhe formave të tjera të dhunës.

Znj. Irida Agolli, përfaqësuese e UNFPA, u ndal në rekomandimet për rishikimin e kuadrin ligjor, sa i përket mbrojtjes së barazisë gjinore ndërmjet vajzave dhe djemve dhe parandalimit e dënimit  të veprave penale të dhunës seksuale. Gjithashtu, znj. Agolli theksoi nevojën dhe dobinë e mirëfunksionimit të Njësive për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe hartimin e legjislacionit për elementët e ndjeshmërisë gjinore. 


Share