Raporti vjetor i Departamentit të Administratës Publike për vitin 2018



Përmbajtja: Shiko dokumentin
Data e depozitimit: 10/04/2019
Raport i komisionit përgjegjës:
Statusi: Në procedurë