Raporti vjetor i Departamentit të Administratës Publike për vitin 2018Përmbajtja : Shiko dokumentin
Statusi: Në procedurë
Data e depozitimit: 10/04/2019