Rendi i ditës

Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore

Rendi i ditës


Ora:ora 16:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me shoqërinë civile dhe përfaqësuesit e partive politike lidhur me diskutimin mbi draftin e dytë të punuar nga ekspertët e komisionit

 


Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore

Rendi i ditës


Ora:ora 16:00

Ne rend të dites:

"Seancë dëgjimore me shoqërinë civile;
dhe përfaqësues të partive politike për të diskutuar mbi draftin e dytë të ekspertëve"

(mbledhja do të zhvillohet te Salla e Byrosë në kat të katërt)

Seancë plenare

E enjte, datë 5 dhjetor 2019, ora 10:00


E enjte, datë 5 dhjetor 2019, ora 10 00.pdf

Urdhër i Kryetarit të Kuvendit, nr. 38 datë 03 12 2019 për mbledhjen e seancës plenare të datës 5 dhjetor 2019.pdf

Lista e diskutimeve datë 5 dhjetor 2019.pdf

Verifikimi i kuorumit të seancës plenare të datës 5 dhjetor 2019.pdf