Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 25 nëntor 2019


Ora:12:30

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me përfaqësues të institucioneve shtetërore, organizatave ndërkombëtare dhe operatorët mediatikë


Komisioni për Politikën e Jashtme

E hene, 25 nentor 2019


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit tre javor të punës së komisionit 25 nëntor – 20 dhjetor 2019

2.      Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktin final të konferencës së shteteve anëtare të Konventës Ndërkombëtare për Standardet e Kualifikimit, Çertifikimit dhe Shërbimit për Detarët, (STCË) 1978”


Komisioni për Politikën e Jashtme

E hene, 25 nentor 2019


Ora:09.30

Ne rend të dites:

1.   Shqyrtimi nen për nen i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2020”  për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 25.11.2019


Ora:13:15

Ne rend të dites:Rendi i ditës :


Miratim nen për nen i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2020".