Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 18 nëntor 2019


Ora:10:00 - 14:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2020”.

Seancë dëgjimore me institucionet e mëposhtme:

1.      Prokuroria e Përgjithshme  

2.      Gjykata Kushtetuese 

3.      Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor 

4.      Shkolla e Magjistraturës 

5.      Këshilli i Lartë Gjyqësor 

6.      Këshilli i Lartë i Prokurorisë 

7.      Kolegji i Posaçëm i Apelimit  

8.      Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 

            9.    Komisionerët Publikë 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:30

Ne rend të dites:

Ora 11:30

- Shqyrtimi ne parim i projektligjit "Per buxhetin e vitit 2020", seance degjimore me Autoritetin  Kombetar per Certifikimin Elektronik dhe Sigurine Kibernetike.


Ora 14:30

- Shqyrtimi ne parim  i projektligjit "Per buxhetin e vitit 2020", seance degjimore me Ministrine e Mbrojtjes.
Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.

 Shqyrtimi ne parim i projektligjit “Buxheti 2020” me ministren e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, ora 12.00.

2.      

Shqyrtimi ne parim i projektligjit “Buxheti 2020” me Ministren e Ekonomise dhe Financave, ora 14.00.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 9:00

Ne rend të dites:

Prezantimi nga Ministri i Financave, i projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2020"


Prezantimi nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural i projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2020"


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 18 nentor 2019


Ora:16:30

Ne rend të dites:

    Diskutimi, në parim, i shpenzimeve të parashikuara në projektbuxhetin e vitit 2020.