Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:08.30

Ne rend të dites:

Ora 8.30

-          Seancë dëgjimore për diskutimin në parim të projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020” me Akademinë e Shkencave.

 

Ora 09.00

Seancë dëgjimore për diskutimin në parim të projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020” me rektorët e universiteteve publike të Tiranës

-         

Ora 11.00

-          Seancë dëgjimore për diskutimin në parim të projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020” me rektorët e universiteteve publike të rretheve.


Ora 13.00

 

-          Seancë dëgjimore për diskutimin në parim të projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020” me Arkivin Qendror te Shtetit.

 


 


Seancë plenare

E premte, datë 15 nëntor 2019, ora 10.00


Urdhër nr. 36 datë 14.11.2019 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare të datës 15.11.2019.pdf

E premte, datë 15 nëntor 2019, ora 10.00 pdf.pdf

Lista e diskutimeve datë 15 nëntor 2019.pdf

Verifikimi i kuorumit në seancën plenare, datë15 nëntor 2019.pdf


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

e premte, 15 nëntor 2019


Ora:14:00

Ne rend të dites:

1.     Diskutimi në parim i të ardhurave të projektbuxhetit 2020