Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:30

Ne rend të dites:


Komisioni për Politikën e Jashtme

E enjte, 14 nentor 2019


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit për “Projektligjin e Buxhetit 2020”

2.      Shqyrtimi në parim dhe paraqitja nga Ministri i Shtetit për Diasporën i Projektligjit “Për buxhetin e vitit 2020”


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:09.30

Ne rend të dites:

Rendi i ditës


Më datë 14 nëntor, e enjte, ora 9.30

 


Ora 9.30

-          Diskutimi dhe miratimi i kalendarit per shqyrtimin e projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020”.

                                                                                               Relatore: Lindita Nikolla

 

Ora 10.00-11.00

-          Diskutimi në  parim i  projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020”, me pjesëmarrjen e znj. Besa Shahini, Ministre e Arsimit, Rinisë dhe Sportit.

 

Ora 11.00-12.00

-          Diskutimi në  parim i  projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020”, me pjesëmarrjen e znj. Elva Margariti, Ministre e Kulturës.

 

Ora 12.00-12.30

-          Diskutimi në  parim i  projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020”, me pjesëmarrjen e  zv. Ministres se Financave dhe Ekonomisë, znj. Dajna Sorensen (për arsimin profesional).

 

Ora 12.30-13.00

-          Seancë dëgjimore për diskutimin në parim të projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020” me RTSH.

 

Ora 13.00

-          Seancë dëgjimore për diskutimin në parim të projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020” me QKK (Qendra Kombëtare e Kinematografisë).

 

 Ora 15.00

-          Seancë dëgjimore për diskutimin në parim të projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020” me Akademinë e Studimeve Albanalogjike.

 

Ora 15.30

-          Seancë dëgjimore për diskutimin në parim të projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2020” me ATSH.Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 14 nëntor 2019


Ora:09:30

Ne rend të dites:

  •         Shqyrtimi në parim i projektligjeve të Paketës Fiskale.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 14 nentor 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi dhe miratimi në parim i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2020”.