Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 13 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.     Prezantim, nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, në Komisionin për Ekonominë dhe Financat i projektligjit “Për Buxhetin e vitit 2019”. 

  •         Paraqitja e raportit të Komisionit, në parim, për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2019”                

 

2.     Prezantim, nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, në Komisionin për Ekonominë dhe Financat i projektligjeve të paketës fiskale .

  •        Paraqitja e raportit të relatorit të Komisionit, në parim, për projektligjet e paketës fiskale.

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


Shqyrtim i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktin final të konferencës së shteteve anëtare të Konventës Ndërkombëtare për Standardet e Kualifikimit, Çertifikimit dhe Shërbimit për Detarët, (STCW) 1978”.