Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E marte, 12 nentor 2019


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Seancë dëgjimore për emërimin në postin e Kreut të Misionit Diplomatik të z. Kastriot Robo, kandidat për Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Turqisë


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 12 nëntor 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

    Miratimi i draft-kalendarit të punës së komisionit për periudhën 25 nëntor – 20 dhjetor 2019

 

    Miratimi i draft-kalendarit të komisionit për shqyrtimin e projektligjit “Pëbuxhetin e vitit 2020”

 

   Shqyrtimi i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktin final të konferencës së shteteve anëtare të Konventës Ndërkombëtare për Standardet e Kualifikimit, Çertifikimit dhe Shërbimit për Detarët, (STCË) 1978”.