Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:12:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës


Shqyrtim i Projekt-Rezolutës "Për Ndërhyrjet e Huaja në Proceset Elektorale dhe

Dezinformimin në Proceset Demokratike Kombëtare"
Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

Diskutimi dhe shqyrtimi i draftit të punuar nga ekspertët e komisionit

(mbledhja do të zhvillohet me dyer të mbyllura)

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 7 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

 Shqyrtimi i projektligjit “Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në Komisionin Ndërkombëtar për ekspozimin shkencor në Detin Mesdhe.