Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:09.30

Ne rend të dites:


 

·           Shqyrtimi i kërkesës së përfaqësuesve të organizatave shqiptare të të drejtave të njeriut.