Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


Diskutim në parim i projektligjit “Për shtetësinë ”.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

 

·         Diskutimi dhe votimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për Rininë”, komision përgjegjës.

 

·         Shpallja e 3 vendeve vakante në AMA. Vendimet e Komisionit.