Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

                 Seancë dëgjimore me Zëvendësministren e Financës dhe Ekonomisë, znj. Dajna Sorensen, për fillimin e vitit të ri shkollor në sistemin parauniversitar të arsimit dhe formimit profesional.Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore

E martë, 9 tetor, ora 11.00


Ora:11.00

Ne rend të dites:


Takim për prezantimin e paketës së amendimeve të Kodit Zgjedhor, bazuar në rekomandimet e raporteve të OSBE/ODHIR,  për tre zgjedhjet e fundit të viteve 2013, 2015 dhe 2017.