Rendi i ditës

Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore

Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E premte, 23 mars, ora 11.00
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Seancë dëgjimore me : 
  • Open Data Albania
  • Aleanca Gjinore për Zhvillim
  • Fondacioni Shqiptar për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar