Programi i punës

Periudha 21 maj deri më 29 qershor 2018 Periudha 9 prill deri më 18 maj 2018 Periudha 26 shkurt deri më 6 prill 2018 Periudha 30 nëntor - 22 dhjetor 2017 Periudha 30 tetor - 24 nëntor 2017 Periudha 9 tetor - 3 nëntor 2017 Periudha 18 shtator deri 13 tetor 2017 Periudha 10 prill 2017 deri në fund të sesionit Periudha 16 janar deri 24 shkurt 2017 Periudha 30 nëntor deri 24 dhjetor 2016 Periudha 30 nëntor - 22 dhjetor 2017 Periudha 26 shkurt deri më 6 prill 2018 Periudha 9 prill deri më 18 maj 2018 Periudha 21 maj deri më 29 qershor 2018 Për periudhën 9 korrik 2018 - fund të sesionit Program pune për periudhën 01.05.2015 - 22.05.2015 Program pune për periudhën 01.09.2014 – 18.09.2014 Program pune për periudhën 20.01.2014 – 06.02.2014 Program pune per periudhen 26.02.2018 16.03.2018 Kalendar i raportimeve vjetore per veprimtarine e institucioneve te pavarura 2017 Program pune për periudhën 10.04.2015 - 30.04.2015 Program pune për periudhën 04.07.2014 – 25.07.2014 Program pune për periudhën 02.12.2013 – 19.12.2013 Program pune për periudhën 27.02.2015 – 20.03.2015 Program pune për periudhën 26.05.2014 – 13.06.2014 Program pune për periudhën 11.11.2013 – 27.11.2013 Program pune per periudhen 30.04.2018 - 18.05.2018 Program pune për periudhën 06.02.2015 – 26.02.2015 Program pune për periudhën 12.05.2014 – 23.05.2014 Program pune për periudhën 18.10.2013 – 08.11.2013 Kalendari i shqyrtimi të projektbuxhetit 2018 Program pune për periudhën 06.11.2015 - 27.11.2015 Program pune për periudhën 19.01.2015 – 05.02.2015 Program pune për periudhën 14.04.2014 – 02.05.2014 Program pune për periudhën 01.10.2013 – 17.10.2013 Program Pune Për Periudhën 29 Shkurt 19 Mars 2016 Program pune për periudhën 30.10.2017 - 17.11.2017 Program pune per periudhen 19.03.2018 - 06.04 2018 Program pune për periudhën 18.01.2016 - 15.02.2016 Program pune për periudhën 27.11.2014 – 18.12.2014 Program pune për periudhën 24.03.2014 – 11.04.2014 Program pune për periudhën 09.10.2017 - 27.10.2017 Program pune për periudhën 27.11.2017 22.12.2017 Program pune per periudhen 15.01.2018 - 02.02.2018 Program pune për periudhën 28.09.2015 - 15.10.2015 Program pune për periudhën 13.10.2014 – 30.10.2014 Program pune për periudhën 03.03.2014 – 21.03.2014 Program Pune Për Periudhën 18.09.2017 06.10.2017 Program pune per periudhen 09.04.2018 - 27.04.2018 Program pune për periudhën 07.09.2015 - 24.09.2015 Program pune për periudhën 22.09.2014 – 10.10.2014 Program pune për periudhën 07.02.2014 – 28.02.2014 Program pune per periudhen 05 - 23.02.2018 Program pune per periudhen 21.05.2018 - 08.06 2018 Program Pune I Nenkomisionit Per Te Drejtat E Njeriut Per Periudhen 10 Maj 30 Korrik 2018 Program pune për periudhën 10.04.2015 - 30.04.2015 Program pune për periudhën 13.10.2014 - 30.10.2014 Program pune për periudhën 24.03.2014 - 11.04.2014 Program pune për periudhën 20.03.2015 - 09.04.2015 Program pune për periudhën 22.09.2014 - 10.10.2014 Program pune për periudhën 03.03.2014 - 21.03.2014 Program Pune Buxheti 2018 Program pune për periudhën 20.03.2015 - 09.04.2015 Program pune për periudhën 01.09.2014 - 18.09.2014 Program pune për periudhën 07.02.2014 - 28.02.2014 Program pune për periudhën 27.02.2015 - 20.03.2015 Program pune për periudhën 04.07.2014 - 25.07.2014 Program pune për periudhën 20.01.2014 - 06.02.2014 Program pune për periudhën 06.02.2015 - 26.02.2015 Program pune për periudhën 13.06.2014 - 03.07.2014 Program pune për periudhën 02.11.2013 - 19.11.2013 Program Pune Komisioni 19 Janar 5 Shkurt 2014 20794 1 Program pune për periudhën 26.05.2014 - 13.06.2014 Program pune për periudhën 18.10.2013 - 08.11.2013 Program pune për periudhën 27.11.2014 - 18.12.2014 Program pune për periudhën 05.05.2014 - 23.05.2014 Program pune për periudhën 01.10.2013 - 17.10.2013 Program pune për periudhën 01.05.2015 - 22.05.2015 Program pune për periudhën 31.10.2014 - 21.11.2014 Program pune për periudhën 14.04.2014 - 02.05.2014 Program Pune Për Periudhën 11.06.2015-02.07.2015 Program Pune Për Periudhën 22 maj - 10 qershor 2015 Program Pune për periudhën 19 Mars - 8 Prill 2016 Program Pune për Periudhën 4-25 korrik 2016 Program pune për periudhën 7 -25 Nëntor 2016 Program pune për periudhën 9 - 27 Tetor 2017 Program pune për periudhën 30 tetor- 20 nëntor 2017 Program pune per periudhen 27.11.2017 - 22.12.2017 Program Pune Për Periudhën 01.05.2015-22.05.2015 Program Pune Për Periudhën 18.10.2013-08.11.2013 Program Pune Për Periudhën 24 mars - 11 prill 2014 Program Pune Për Periudhën 18 janar - 05 shkurt 2016 Program Pune për Periudhën 1 - 20 maj 2016 Program pune për periudhën 16 Janar - 3 Shkurt 2017 Program pune për periudhën 30 Nëntor - 16 Dhjetor 2016 Program pune për projektligjin "Për Buxhetin e vitit 2018" Draft Kalendari 3 Javor I Punimeve 19 Mars 06 Prill 2018 Copy Program Pune Për Periudhën 01.10.2013-17.10.2013 Program Pune Për Periudhën 11.11.2013-27.11.2013 Program Pune Për Periudhën 26 shkurt - 20 mars 2015 Program pune për periudhën 06 - 27 nëntor 2015 Program Pune Për Periudhën 11 - 28 Prill 2016 Program pune për periudhën 19 - 23 Dhjetor 2016 Draft Kalendari 3 Javor I Punimeve 09 Prill 27 Prill 2018 Program Pune Për Periudhën 02.12.2013-10.12.2013 Program Pune Për Periudhën 19.01.2015-05.02.2015 Program Pune Për Periudhën 28 shtator - 15 tetor 2015 Program Pune Për Periudhën 04.12.2015-21.12.2015 Program pune për periudhën 6 -24 Shkurt 2017 Program pune për periudhën 27 Shkurt - 17 Mars 2017 Program Pune 21 Shkurt 16 Mars2018 Program Pune Për Periudhën 03.03.2014-21.03.2014 Program Pune Për Periudhën 20.01.2014-06.02.2014 Program Pune Për Shqyrtimin E Buxhetit Dhe Paketës Fiskale 2013 Program Pune Peridha 15 Janar - 2 Shkurt 2018 Program pune per periudhen 30 prill - 18 maj 2018 Program Pune Për Periudhën 03.07.2015-23.07.2015 Program Pune Për Periudhën 20 mars - 09 prill 2015 Program pune për periudhën 5 - 23 Shtator 2016 Program pune për periudhën 20 Mars - 7 Prill 2017 Program pune për periudhën 18 Shtator - 6 Tetor 2017 Program Pune Për Periudhën 07.09.2015-24.09.2015 Program Pune Për Periudhën 20 mars - 09 prill 2015 Program Pune Për Periudhën 08 - 26 shkurt 2016 Program Pune Për Periudhën 29 Shkurt - 18 Mars 2016 Program Pune për Periudhën 23 Maj - 10 Qershor 2016 Program pune për periudhën 1 - 28 Prill 2017 Program pune per periudhen 21 maj - 8 qershor 2018 Program Pune Për Periudhën 10.04.2015-30.04.2015 Program Pune Për Periudhën 20 tetor - 05 nëntor 2015 Program Pune për Periudhën 10 Qershor - 1 Korrik 2016 Program pune për periudhën 17 Tetor - 4 Nentor 2016 Program pune për periudhën 1 Maj deri në fund të sesionit Porgrami I Punës Për Periudhën 6.11.2015 19.11.2015 Programi I Punës Për Periudhën 03.07.2015-23.07.2015 Programi I Punës Për Periudhën 14.04.2014- 02.05.2014 Programi I Punës Për Periudhën 19.01.2015-05.02.2015 Programi I Punës Për Periudhën 27.10.2014-30.10.2014 Porgrami I Punës Për Periudhën 6.11.2015-19.11.2015 Programi I Punës Për Periudhën 03.11.2014-06.11.2014 Programi I Punes Për Periudhën 14.04.2015-29.04.2015 Programi I Punës Për Periudhën 19.10.2015-5.11.2015 Program pune për periudhën 18 - 28 Shtator Porgrami I Punës Për Periudhën 28.09.2015 -16.10.2015 Programi I Punës Për Periudhën 04.05.2015-21.05.2015 Programi I Punës Për Periudhën 14.10.2013-09.11.2013 Programi I Punës Për Periudhën 20.01.2014-30.01.2014 Program pune për periudhën 6 - 22 Dhjetor 2017 Porgrami I Punës Për Periudhën 29.06.2015-01.07.2015 Programi I Punës Për Periudhën 07.02.2014-28.02.2014 Programi I Punës Për Periudhën 15.09.2014-17.09.2014 Programi I Punës Për Periudhën 20.10.2014-23.10.2014 Program Pune për periudhën 17 Janar - 2 Shkurt Programi I Punës Për Periudhën 01.12.2014-04.12.2014 Programi I Punës Për Periudhën 07.07.2014-29.07.2014 Programi I Punës Për Periudhën 15.12.2014-19.12.2014 Programi I Punës Për Periudhën 22.09.2014-10.10.2014 Program pune i projektbuxhetit 2018 dhe projektligjeve financiare që shoqërojnë atë Program pune për periudhën 6 - 23 Shkurt Program pune për periudhën 19 Mars - 6 Prill 2018 Programi I Punës Për Periudhën 02.03.2015-12.03.2015 Programi I Punës Për Periudhën 08.09.2015-24.09.2015 Programi I Punës Për Periudhën 16.03.2015- 19.03.2015 Programi I Punës Për Periudhën 23.02.2015-25.02.2015 Program pune për periudhën 23 Shkurt - 17 Mars Program pune për periudhën 9 - 27 Prill 2018 Program Pune për periudhën 26 Shkurt - 16 Mars 2018 Program pune për periudhën 30 prill - 18 maj 2018 Programi I Punës Për Periudhën 02.09.2014-10.09.2014 Programi I Punës Për Periudhën 09.02.2015-12.02.2015 Programi I Punës Për Periudhën 16.06.2014-18.06.2014 Programi I Punes Për Periudhën 23.03.2015- 09.04.2015 Program pune për periudhën 20 Mars - 6 Prill Program pune për periudhën 15 Janar - 2 Shkurt 2018 Programi I Punës Për Periudhën 02.03.2015 12.03.2015 Programi I Punës Për Periudhën 03.03.2014 -21.03.2014 Programi I Punës Për Periudhën 11.11.2013-27.11.2013 Programi I Punës Për Periudhën 18.06.2014-07.07.2014 Programi I Punës Për Periudhën 24.03.2014-10.04.2014 Program pune për periudhën 10 - 27 Prill Program pune për periudhën 06.11.2015 - 27.11.2015 Program pune për periudhën 01.09.2014 – 18.09.2014 Program pune për periudhën 24.03.2014 – 11.04.2014 Program pune për periudhën 07.11.2016-25.11.2016 Program pune për periudhën 10.04.2017- 28.04.2017 Program pune për periudhën 10.04.2015 - 30.04.2015 Program pune për periudhën 03.03.2014 – 21.03.2014 Program pune për periudhën 20.03.2017-07.04.2017 Program pune për periudhën 15.01.2018 - 02.02.2018 Program pune për periudhën 04.07.2014 – 25.07.2014 Program pune për periudhën 19.12.2016 - 23.12.2016 Program pune për periudhën 30.10.2017-17.11.2017 Program pune për periudhën 23.02.2015 - 10.03.2015 Program pune për periudhën 13.06.2014 – 03.07.2014 Program pune për periudhën 20.01.2014 – 06.02.2014 Program pune për periudhën 19.03.2016 - 08.04.2016 Program pune për periudhën 18.09.2017 - 06.10.2017 Program i punës për shqyrtimin e buxhetit për vitin 2018 Program pune për periudhën 19.01.2015 - 10.02.2015 Program pune për periudhën 02.11.2013 – 19.11.2013 Program pune për periudhën 05.09.2016- 23.09.2016 Program pune për periudhën 17.10.2016 - 04.11.2016 Program pune për periudhën 16.01.2017- 03.02.2017 Program pune për periudhën 26.05.2014 – 14.06.2014 Program pune për periudhën 18.10.2013 – 08.11.2013 Program pune për periudhën 08.02.2016- 26.02.2016 Program pune për periudhën 04.12.2015 - 24.12.2015 Program pune për periudhën 02.12.2014 – 18.12.2014 Program pune për periudhën 14.04.2014 – 02.05.2014 Program pune për periudhën 04.07.2016 - 22.07.2016 Program pune për peiudhën 26.09.2016 - 14.10.2016 Program pune për periudhën 13.10.2014 – 30.10.2014 Program pune për periudhën 01.10.2013 – 17.10.2013 Program pune për periudhën 18.01.2016- 05.02.2016 Program pune për periudhën 29.02.2016 - 18.03.2016 Program pune për periudhën 27.11.2015 - 02.12.2015 Program pune për periudhën 28.09.2015 - 02.10.2015 Program pune për periudhën 01.06.2015 - 05.06.2015 Program pune për periudhën 06.04.2015 - 10.04.2015 Program pune për periudhën 09.02.2015 - 20.02.2015 Program pune për periudhën 10.11.2014 - 14.11.2014 Program pune për periudhën 08.09.2014 – 12.09.2014 Program pune për periudhën 09.06.2014 - 14.06.2014 Program pune për periudhën 03.03.2014 - 21.03.2014 Program pune për periudhën 22.02.2016 - 26.02.2016 Program pune për periudhën 6 - 24 Shkurt Program Pune për periudhën 18 Shtator - 6 Tetor 2017 Program pune për periudhën 16.11.2015 - 20.11.2015 Program pune për periudhën 21.09.2015 - 25.09.2015 Program pune për periudhën 25.05.2015 - 29.05.2015 Program pune për periudhën 30.03.2015 - 03.04.2015 Program pune për periudhën 02.02.2015 - 06.02.2015 Program pune për periudhën 03.11.2014 - 07.11.2014 Program pune për periudhën 29.07.2014 – 02.08.2014 Program pune për periudhën 02.06.2014 - 06.06.2014 Program pune për periudhën 03.02.2014 - 28.02.2014 Program pune për periudhën 15.02.2016 - 19.02.2016 Program pune për periudhën 26.09.2016 - 14.10.2016 Program pune për periudhën 10 - 28 prill 2017 Programi Pune për periudhën 27 Nëntor-22 Dhjetor 2017 Program pune për periudhën 09.11.2015 - 13.11.2015 Program pune për periudhën 14.09.2015 - 18.09.2015 Program pune për periudhën 18.05.2015 - 22.05.2015 Program pune për periudhën 23.03.2015 - 27.03.2015 Program pune për periudhën 26.01.2015 - 31.01.2015 Program pune për periudhën 03.11.2014 - 07.11.2014 Program pune për periudhën 21.07.2014 – 25.07.2014 Program pune për periudhën 19.05.2014 - 23.05.2014 Program pune për periudhën 20.01.2014 - 06.02.2014 Program pune për periudhën 08.02.2016 - 12.02.2016 Program pune për periudhën 21.03.2016 - 26.03.2016 Program pune për periudhën 20 Mars - 7 Prill 2017 Program pune për periudhën 30 Tetor-17 Nëntor 2017 Program pune për periudhën 02.11.2015 - 06.11.2015 Program pune për periudhën 07.09.2015 - 11.09.2015 Program pune për periudhën 11.04.2014 - 15.05.2015 Program pune për periudhën 16.03.2015 - 20.03.2015 Program pune për periudhën 19.01.2015 - 23.01.2015 Program pune për periudhën 27.10.2014 - 31.10.2014 Program pune për periudhën 14.07.2014 – 18.07.2014 Program pune për periudhën 12.05.2014 - 16.05.2014 Program pune për periudhën 17.12.2013 – 27.12.2013 Program pune për periudhën 01.02.2016 - 05.02.2016 Program pune për periudhën 11.04.2016 - 15.04.2016 Program Pune për periudhën 5 - 23 Shtator Program pune për periudhën 7-25 nëntor Program Pune për periudhën 30 Nëntor - 24 Dhjetor Program Pune për periudhën 9 - 27 Tetor 2017 Programi Pune për periudhën 19 Mars - 6 Prill 2018 Program pune p•r periudhën 26.10.2015 - 30.10.2015 Program pune për periudhën 13.07.2015 - 17.07.2015 Program pune për periudhën 04.05.2015 - 08.05.2015 Program pune për periudhën 09.03.2015 - 13.03.2015 Program pune për periudhën 22.12.2014 - 24.12.2014 Program pune për periudhën 13.10.2014 - 17.10.2014 Program pune për periudhën 07.07.2014 - 11.07.2014 Program pune për periudhën 05.05.2014 - 09.05.2014 Program pune për periudhën 04.11.2013 – 19.11.2013 Program pune për periudhën 25.01.2016 - 29.01.2016 Program pune për periudhën 25.04.2016 - 29.04.2016 Program pune për periudhën 4 - 22 korrik Program pune për periudhën 25.01.2016 - 29.01.2016 Program pune për periudhën 19.10.2015 - 23.10.2015 Program pune për periudhën 06.07.2015 - 10.07.2015 Program pune për periudhën 27.04.2015 - 30.04.2015 Program pune për periudhën 02.02.2015 - 20.03.2015 Program pune për periudhën 15.12.2014 - 19.12.2014 Program pune për periudhën 06.10.2014 – 10.10.2014 Program pune për periudhën 30.06.2014 - 04.07.2014 Program pune për periudhën 21.04.2014 - 23.04.2014 Program pune për periudhën 18.10.2013 – 08.11.2013 Program pune për periudhën 15.03.2016 - 18.03.2016 Program pune për periudhën 18.01.2016 - 22.01.2016 Program pune për periudhën 28.03.2016 - 01.04.2016 Program pune për periudhën 23 maj - 10 qershor Program Pune për periudhën 16.01.2017 - 03.02.2017 Program pune për periudhën 18.01.2016 - 22.01.2016 Program pune për periudhën 12.10.2015 - 16.10.2015 Program pune për periudhën 29.06.2015 - 03.07.2015 Program pune për periudhën 20.04.2015 - 24.04.2015 Program pune për periudhën 23.02.2015 - 27.02.2015 Program pune për periudhën 08.12.2014 - 12.12.2014 Program pune për periudhën 29.09.2014 – 05.10.2014 Program pune për periudhën 23.06.2014 - 26.06.2014 Program pune për periudhën 14.04.2014 - 02.05.2014 Program pune për periudhën 01.10.2013 – 17.10.2013 Program pune për periudhën 07.03.2016 - 11.03.2016 Program pune për periudhën 02.05.2016 - 06.05.2016 Program Pune për periudhën 17 Tetor - 4 Nëntor Program pune për periudhën 27 Shkurt- 17 Mars 2017 Program Pune për periudhën 15 Janar - 2 Shkurt 2018 Program pune për periudhën 07.12.2015 - 11.12.2015 Program pune për periudhën 05.10.2015 - 09.10.2015 Program pune për periudhën 08.06.2015 - 12.06.2015 Program pune për periudhën 13.04.2015 - 17.04.2015 Program pune për periudhën 16.02.2015 - 20.02.2015 Program pune për periudhën 01.12.2014 - 05.12.2014 Program pune për periudhën 22.09.2014 – 26.09.2014 Program pune për periudhën 16.06.2014 - 20.06.2014 Program pune për periudhën 24.03.2014 - 11.04.2014 Program pune për periudhën 29 shkurt - 04 mars 2016 Programi I Punës 18 22 Prill Program pune për periudhën 23.05.2016 - 27.05.2016 Programi I Punës 13 Qershor - 1 korrik Program Pune për periudhën 5 - 23 Shkurt Program Pune për periudhën 26 Shkurt - 16 Mars 2018 Program pune për periudhën 31.10.2014 – 21.11.2014 Program pune për periudhën 24.03.2014 – 11.04.2014 Program pune për periudhën 18.01.2016 - 5.02.2016 Program pune për periudhën 29.02.2016 - 18.03.2016 Program punes për periudhën 13.06.2016 - 1.07.2016 Program pune për periudhën 9.10.2017 - 27.10.2017 Program pune per periudhen 09.04.2018 - 27.04.2018 Program pune për periudhën 02.07.2015 - 23.07.2015 Program pune për periudhën 06.11.2015 - 27.11.2015 Program pune për periudhën 03.03.2014 – 21.03.2014 Program pune për periudhën 11.04.2016 - 28.04.2016 Program pune per projektligjin "Për buxhetin e vitit 2017" Program pune për periudhën 28.09.2015 - 15.10.2015 Program pune për periudhën 19.01.2015 – 05.02.2015 Program pune për periudhën 13.10.2014 – 30.10.2014 Program pune për periudhën 07.02.2014 – 28.02.2014 Program pune për periudhën 19.3. 2016 - 8.04.2016 Program pune për projektligjin "Për buxhetin e vitit 2018" Program pune për periudhen 30. 11. 2016 - 16.12.2016 Program pune për periudhën 28.2.2017 - 17.3.2017 Program pune për periudhën 15.01.2018 - 02.02.2018 Program pune për periudhën 22.09.2014 – 10.10.2014 Program pune për periudhën 20.01.2014 – 06.02.2014 Program pune për periudhën 25.04.2016 - 19.05. 2016 Program pune për periudhën 26.09.2016 - 14.10.2016 Program pune për periudhën 20.02.2018 - 16.03.2018 Program pune për periudhën 20.03.2015 – 09.04.2015 Program pune për periudhën 01.09.2014 – 18.09.2014 Program pune për periudhën 02.12.2013 – 13.12.2013 Program pune për periudhën 6.02.017 - 24.02.2017 Program pune për periudhën 19.03.2018 - 06.04.2018 Program pune për periudhën 06.11.2015 - 27.11.2015 Program pune për periudhën 07.09.2015 - 24.09.2015 Program pune për periudhën 13.06.2014 – 03.07.2014 Program pune për periudhën 11.11.2013 – 30.11.2013 Program pune për periudhën 11.07.2016 - 25.07.2016 Program pune për periudhën 17.10.2016 - 4.11.2016 Program pune për periudhën 7.11.2016 - 25.11.2016 Program pune për periudhën 30.04.2018 - 18.05.2018 Program pune për periudhën 01.12.2014 – 05.12.2014 Program pune për periudhën 05.05.2014 – 23.05.2014 Program pune për periudhën 18.10.2013 – 08.11.2013 Program pune për periudhën 8.02.2016 - 26.02.2016 Program pune për periudhën 16.1.2017 - 3.2.2017 Program pune për periudhën 10.04.2017 - 28.04.2017 Program pune për periudhën 15.10.2015 - 05.11.2015 Program pune për periudhën 27.02.2015 – 20.03.2015 Program pune për periudhën 14.04.2014 – 02.05.2014 Program pune për periudhën 20.3.2017 - 7.4.2017 Program pune për periudhën 18.09.2017 - 6. 10.2017 Program pune për periudhen 22.05.2018 - 08.05.2018 Program pune për periudhën 23.11.2015 - 8.12.2015 Program pune 16.02.2015 Program pune për periudhën 16.06.2014 - 27.06.2014 Program pune për periudhën 28.01.2014 – 06.02.2014 Program pune për periudhën 19.03.2016 - 08.04. 2016 Program pune per periudhen 3 - 24 prill 2018 Progam pune për periudhën 14.09.2015 - 29.09.2015 Program pune për periudhën 26.01.2015 - 09.02.2015 Program pune për periudhën 26.05.2014 - 04.06.2014 Program pune për shqyrtimin e Buxhetit dhe Paketës Fiskale 2013 Program pune për periudhën 25 shkurt - 19 mars 2016 Program pune për periudhën 13.06.2016-01.07.2016 Program pune për periudhën 04.07.2016-22.07. 2016 Program pune per periudhen 5 - 20 Shkurt 2018 Program pune për periudhën 19.11.2013 – 02.12.2013 Program pune për periudhën 19.11.2014 - 16.12.2014 Program pune për periudhën 22.04.2014 - 02.05.2014 Program pune për periudhën 03.12.2013 – 17.12.2013 Program pune për periudhën 22.11.2016-05.12.2016 Program pune për periudhën 18 shtator - 6 tetor 2017 Program pune per periudhen 16 janar - 2 shkurt 2018 Program pune per periudhen 22 shkurt - 19 mars 2018 Program pune për periudhën 25.05.2015 - 30.06.2015 Program pune për periudhën 10.11.2014 - 12.11.2014 Program pune për periudhën 21.04.2014 - 02.05.2014 Program pune për periudhën 28.10.2013 –19.11.2013 Program pune per periudhen 05.11.2016 - 21.11.2016 Program pune për periudhën 6.05.2015 - 22.05.2015 Program pune për periudhën 13.10.2014 - 30.10.2014 Program pune për periudhën 15.04.2014 - 02.05.2014 Program pune për periudhën 19.11.2013 – 02.12.2013 Program pune për periudhën 05 - 25 shkurt 2016 Program pune për periudhën 03.05.2016 - 23.05.2016 Program pune per periudhen 16.01.2017 - 03.02.2017 Program pune per periudhen 10 - 28 prill 2017 Program pune per periudhen 9 - 27 tetor 2017 Program pune për periudhën 30. 03. 2015 - 14. 04. 2015 Program pune për periudhën 29.09.2014 - 12.10.2014 Program pune për periudhën 07.04.2014 – 11.04.2014 Program pune për periudhën 08.04.2016 - 25.04.2016 Program pune per periudhen 06.02.2017 - 24.02.2017 Program pune për periudhën 16.03.2015 - 25.03.2015 Program pune për periudhën 01.09.2014 - 18.09.2014 Program pune për periudhën 03.03.2014 – 21.03.2014 Program pune per periudhen 19.12.2016 - 23.12.2016 Programi i punes se komisionit per periudhen 15 - 30 nentor 2017 Program pune per periudhen 22 shkurt - 19 mars 2018 Program pune për periudhën 20.01.2016-5.02.2016 Program pune për muajin mars 2015 Program pune për periudhën 07.07.2014 - 14.07.2014 Program pune për periudhën 10.02.2014 – 25.02.2014 Program pune për periudhën 26.09.2016-14.10. 2016 Program pune për periudhën 21.10.2016 4.11.2016 Program pune per periudhen 20 mars - 7 prill 2017 Program pune per periudhen 7 - 14 nentor 2017 per shqyrtimin ne parim te Buxhetit 2018. Program pune per muajin dhjetor 2017 Program pune per periudhen 20 mars - 2 prill 2018 Plani i punës Program pune për periudhën 18.06.2018 - 06.07.2018 Program pune per periudhen 18 qershor - 6 korrik 2018 Program pune për periudhën 09.07.2018 - 23.09.2018 Program pune për periudhën 11.06.2018 - 06.07.2018