Sot në kuvend 

Get the Flash Player to see this rotator.

Aktualitet

1.2.3.4...
[ 22 Tetor, 2014 ]
Gjate qëndrimit në Azerbajxhan, Kryetari i Kuvendit z. Ilir Meta dhe delegacioni parlamentar shqiptar i përbërë prej z. Luan Rama dhe z. Ben Blushi u pritën në Universitetin Shtetëror të Baku (BSU) nga Rektori z. Abel M. Maharramov. Z. Meta shoqërohej gjithashtu edhe prej Rektorit të Universitetit Politeknik të Tiranes, z. Jorgo Kaçani.
[ 22 Tetor, 2014 ]
Z. Xhafa tha se: "Shpresoj që institucioni i AP me këto ndryshime të këtë më shumë hapësirë për të qenë më demokratik vetë dhë për të përfaqësuar më mirë interesat e qytetarëv."
[ 22 Tetor, 2014 ]
Relatorja znj. Esmeralda Shkjau u shpreh se projektligji synon uljen e moshës së pensionit nga 60 vjeç në 55 vjeç.
[ 21 Tetor, 2014 ]
Z. Meta dhe z. Mammadyarov ndanë bindjen e përbashkët se të dy vendet duhet të përshpejtojnë nënshkrimin e marrëveshjeve në proces, veçanërisht në drejtim të eliminimit të taksimit të dyfishtë dhe të heqjes së regjimit të vizave, të cilat do kontribuojnë në rritjen e cilësisë së bashkëpunimit dypalësh.
[ 21 Tetor, 2014 ]
Duke vënë theksin në kualifikimin e specialistëve shqiptarë në fushën e industrisë së naftës dhe të gazit, z. Meta dhe z. Rasizade diskutuan gjithashtu për rritjen e bashkëpunimit në fushën e arsimit, mes universiteteve dhe shkollave profesionale, por edhe në funksion të trajnimit të specialistëve shqiptarë në shkollat e specializuara të Azerbajxhanit.
[ 21 Tetor, 2014 ]
Ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, njoftoi se projekti parashikon krijimin e sistemi kombëtar urgjence, i cili do të jetë i ndarë nga shërbimet e tjera. Për këtë qëllim, në buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2015, për shërbimin e urgjencës, fondi do të jetë i veçantë.
[ 21 Tetor, 2014 ]
Projektligji rregullon marrëdhëniet që krijohen në një proces të konsultimit publik, transparent, gjithëpërfshirës, të realizuar në kohë dhe efektiv ndërmjet organeve publike qendrore dhe vendore dhe palëve të interesuara, në procesin e vendimmarrjes së projektakteve si projektligje, dokumente strategjike kombëtare dhe lokale, si dhe politikave me interes të lartë publik.
[ 21 Tetor, 2014 ]
Relatori i këtij projektligji, z. Ulsi Manja shpjegoi para komisionit ndryshimet që propozohen për ndryshimin e kodit rrugor. Me ligjin e ri ndër të tjerash edhe ndryshon masa administrative e vendosjes së gjobave, kryesisht për mbrojtjen e infrastrukturës rrugore nga dëmtimet dhe vjedhjet.
1.2.3.4...

Foto Galeri

Video Galeri

Get the Flash Player to see this player.
© 2010 Kuvendi i Shqiperisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara