Sot në kuvend 

Get the Flash Player to see this rotator.

Aktualitet

1.2.3.4...
[ 22 Korrik, 2014 ]
Anëtarët e komisionit miratuan projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8811, datë 17.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë” të ndryshuar””. Kryetari i Komisionit, Fatmir Xhafaj, tha se reforma në drejtësi është emergjente, duke nënvizuar se me këtë ligj nuk shkelet asnjë kompetencë e KLD-së.
[ 22 Korrik, 2014 ]
Nënkryetarja e Komisionit Klodjana Spahiu e cila drejtoi mbledhjen u shpreh se ky projektligj është shumë i domosdoshëm për të gjithë personat me aftësi të kufizuar që deri më sot nuk kanë përfituar.
[ 22 Korrik, 2014 ]
Anëtarët shqyrtuan dhe miratuan projektligjin “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”. Ministri i Shëndetësisë, z. Ilir Beqaj sqaroi se objektivi i përgjithshëm i këtij projektligji është përcaktimi i rregullave për prodhimin, vendosjen në treg, importin, eksportin, tregtimin, përshkrimin, përdorimin, kontrollin e cilësisë dhe inspektimin e veprimtarive që lidhen me barnat për përdorim njerëzor në Republikën e Shqipërisë, me qëllim garantimin e shëndetit publik.
[ 22 Korrik, 2014 ]
Anëtarët e komisionit shqyrtuan projektligjin “Për ratifikimin e kontratës financiare, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për bypass-in e Vlorës””.
[ 22 Korrik, 2014 ]
Pas shqyrtimit dhe diskutimeve anëtarët e komisionit votuan pro projektligjit “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, projektligjit “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë që vepron në emër të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Unicredit Bank Austria AG për financimin e projektit të furnizimit me ujë të Peshkopisë “Kontratë me çelësa në dorë” si edhe projektligjit “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”.
[ 21 Korrik, 2014 ]
Para anëtarëve të komisionit janë paraqitur edhe kandidatët Gentian Salaj, Gentian Skënderaj, Anila Basha, Zylyftar Bregu, Raif Gorana, En Muçi dhe Bers Hado të cilët kanë prezantuar platformat e tyre për Autoritetin e Mediave Audiovizive.
[ 21 Korrik, 2014 ]
Nënkryetarja e Komisionit të Shëndetësisë, Klodjana Spahiu sqaroi se komisioni ka diskutuar projektligjin në parim dhe me përfaqësues të Ministrisë si me z. Veliaj.
[ 21 Korrik, 2014 ]
Anëtarët miratuan në parim projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Erjon Veliaj paraqiti edhe risitë e projektligjit të ri.
1.2.3.4...

Foto Galeri

Video Galeri

Get the Flash Player to see this player.
© 2010 Kuvendi i Shqiperisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara